07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71  n 

XI Edycja Funduszu Naturalnej Energii z rekordowym budżetem - rozstrzygnięcie

Tegoroczna edycja konkursu skupiała się wokół czterech tematów wybranych spośród 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals). Wnioskujący w swoich projektach odpowiadali na wyzwania związane ze zmianami klimatu, gromadzeniem i racjonalnym wykorzystaniem wody oraz oszczędzaniem energii i korzystaniem z jej alternatywnych źródeł.

W ramach proponowanych działań bardzo często pojawiały się inwestycje wspierające małą retencję, tworzenie łąk kwietnych dla zapylaczy, a także eksperymentowanie z użyciem pomocy dydaktycznych, które umożliwiają w praktyczny i bezpośredni sposób zwiększyć świadomość ekologiczną dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Konkurs skierowany był m.in. do samorządów, placówek edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych działających na terenie 8 województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego.

Gratulujemy wszystkim Laureatom XI edycji konkursu Fundusz Naturalnej Energii, którymi zostali:

Z województwa mazowieckiego:

  1. Dom Kultury "Idalin" w Radomiu, projekt: 3 x E dla wody: ETNO, EDU, EKO,
  2. Przedszkole Integracyjne nr 247 w Warszawie, projekt: "Sensoryczne Ogrody Bieniewickiej - bo natura to kultura. Wychowanie ekologiczne poprzez partycypacyjne działanie (projekt i realizację) na rzecz nowego, naturalnego zagospodarowania przestrzeni przy Przedszkolu Integracyjnym przy ulicy Bieniewickiej 32”,
  3. Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku, projekt: PTASIA STOŁÓWKA,
  4. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach, projekt: Ogród Możliwości,
  5. Grójecki Ośrodek Kultury w Grójcu, projekt: Eko Stacja - razem dla planety!,
  6. Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie, projekt: Sąsiedzi, czyli co się roi się w Legionowie.

banner.png