07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71  n 

Populacja różanki wzmocniona w rzece Ugoszcz

Różanka (Rhodeus sericeus) to jeden z najmniejszych przedstawicieli ryb w Polsce. W naszym kraju ten gatunek jest objęty ochroną częściową.

Biologia rozrodu różanek jest bardzo skomplikowana. W czasie tarła samice składają po kilka jaj jednorazowo do jamy skrzelowej małży (skójek lub szczeżui). Larwy przez pewien czas po wylęgnięciu pozostają w jamie skrzelowej małża do momentu wyczerpania zapasów pokarmowych zawartych w żółtku jaja.

Obecnie w wyniku zmian w środowisku naturalnym wynikających z działalności gospodarczej człowieka zmniejsza się populacja różanek. W ramach trwałości projektu „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych” współfinansowanego przez Unię Europejską, na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego podejmowane są działania mające na celu wzmocnienie populacji tych maleńkich ryb w okolicznych rzekach. W dniu 9 października br. pracownicy Parku wspólnie z dr Witoldem Strużyńskim ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wpuścili narybek różanki do rzeki Ugoszcz.

Przed osiągnięciem przez nie dojrzałości należy zadbać jeszcze o dostarczenie małż do rzeki, by pomóc samcom w znalezieniu miejsc do rozrodu.

  • 1. Odchowane różanki przywieziono w butlach
  • 2. Przed wpuszczeniem różanek wymieszano wodę
  • 3. Powoli, delikatnie wpuszczono różanki do rzeki
  • 4. Młody narybek różanek