07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71  n 

Szkolenie z Programu LIFE

W dniu 06 lutego 2020 roku w siedzibie Zespołu ds. Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach 93 odbyło się szkolenie w ramach programu LIFE PLUS.

W szkoleniu uczestniczyły 34 osoby. Byli to przedstawiciele parków krajobrazowych z poszczególnych województw Polski, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Podczas szkolenia zostały zaprezentowane następujące tematy:

 • Wstęp do programu LIFE PLUS - Pan Andrzej Muter – Kierownik Wydziału ds. funduszy UE,
 • Przygotowanie fiszki wniosku do Programu LIFE PLUS – Pan Ireneusz Mirowski pracownik NFOŚiGW,
 • Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu oraz Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych,
 • Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych oraz Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
  • 01. Dyrektor MZPK wita wszystkich gości
  • 02. Zastępca Dyrektora przedstawia program szkolenia
  • 03. prezentacja p. Andrzeja Mutera
  • 04. prezentacja p. Ireneusza Mirowskiego
  • 05. Dzielenie się dobrą praktyką - Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych,
  • 06. Dzielenie się dobrą praktyką - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego