07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71  n 

Ptakoliczenie w Pułtusku - relacja

W ostatnią niedzielę stycznia, tj. dnia 26 stycznia 2020 r., odbyła się wycieczka w ramach akcji Zimowego Ptakoliczenia, którą zorganizował Nadbużański Park Krajobrazowy we współpracy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków.

W akcji uczestniczyło 18 osób, głównie mieszkańców Pułtuska.  Zbierając się na rynku w Pułtusku, po wysłuchaniu informacji o tegorocznej akcji i uzbrojeniu się w lornetki rozpoczęto spacer w poszukiwaniu ptaków.
Trasa wycieczki biegła wokół Domu Polonii, następnie udaliśmy się w stronę kanałku Duszek i wzdłuż niego od kładki na rzece Narew do wysokości alei Polonii i wróciliśmy nią ponownie na rynek. Podliczając gatunki jakie udało nam się zaobserwować, zobaczyliśmy 25 gatunków ptaków.
1.Mewa siwa – 1
2.Sierpówka – 4
3.Sroka – 4
4.Gołąb miejski – 41
5.Gil – 5
6.Dzięcioł średni – 1
7.Sikora bogatka – 19
8.Kowalik – 2
9.Krzyżówka – 162
10.Kormoran – 11
11.Myszołów – 1
12.Łabędź niemy – 5
13.Wrona siwa – 2
14.Kawka – 14
15.Mewa białogłowa – 1
16.Mewa śmieszka – 1
17.Modraszka – 3
18.Dzięcioł duży – 1
19.Sójka – 2
20.Zimorodek – 1
21.Kwiczoł – 1
22.Kos – 1
23.Wróbel – 1
24.Gawron – 1
25.Dzwoniec – 9

  • 01. Ptakoliczenie w Pułtusku
  • 02. Przewodnik przedstawiał zaobserwowane gatunki
  • 03. Kaczka krzyżówka
  • 04. Kormoran
  • 05. Luneta ułatwiła obserwowanie ptaków
  • 06. Dzięcioł duży
  • 07. Sójka
  • 08. Gołębie miejskie