05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Aktualności - MPK

20 października Dniem Krajobrazu

Celem obchodów Dnia Krajobrazu jest promowanie kwestii związanych z krajobrazem, podnoszenie świadomości w zakresie wpływu podejmowanych decyzji (zarówno przez społeczeństwo, jak i władze) na otaczającą nas przestrzeń. 

Czytaj dalej...

Sprzątanie Świata 2016

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych zorganizował po raz kolejny akcję „Sprzątanie Świata – Polska 2016”. Jej celem była edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Czytaj dalej...

Las Ołtarzem Ducha

19 września 2016 roku w Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie odbyła się uroczystość przy pomniku "Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na wschodzie w latach 1939 – 1948” pod hasłem "Las Ołtarzem Ducha". W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

Czytaj dalej...