05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Finał konkursu "Woda twórcą krajobrazu"

15 listopada 2019 r. w siedzibie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom biorącym udział w XXVII edycji przyrodniczego konkursu dla szkół z terenu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka.

Konkurs „Woda twórcą krajobrazu” to coroczny konkurs związany z tematyką walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Celem konkursu jest rozbudzanie świadomości ekologicznej, edukacja ekologiczna, inspirowanie dzieci i młodzieży do poznawania najbliższej okolicy, zachęcanie uczniów do terenowych obserwacji oraz przybliżenie uczestnikom tematyki przyrodniczej za pomocą różnych form artystycznych.

Konkurs odbył się w trzech kategoriach tematycznych dla różnych grup wiekowych:

 1. „Pocztówka z MPK” (dla klas I-III) – Zaprojektuj pocztówkę z krajobrazem siedlisk podmokłych, wilgotnych, doli rzecznych itp., który można spotkać w Mazowieckim Parku Krajobrazowym oraz napisz pozdrowienia z odwiedzonego miejsca.
 2. „Zielone jest piękne” (dla klas IV-VI) – Przygotuj zielnik lub atlas roślin, które można spotkać na terenach podmokłych, bagiennych, w dolinach rzecznych itp. Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.
 3. „MPK w obiektywie!” (dla klas VII – VIII) – Sfotografuj krajobraz znajdujący się w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, który będzie przedstawiać siedliska podmokłe, wilgotne, doliny rzeczne itp.

W konkursie wzięło udział 490 uczniów z 21 szkół podstawowych.

Uczniowie i ich opiekunowie odbierali dyplomy i nagrody:  deskorolki „Fiszki”, Namioty (4,3,2 –os.), śpiwory i karimaty oraz książki  z rak zaproszonych gości: Pana Cezarego Łukaszewskiego – Starosty Powiatu Otwockiego, Pani Magdaleny Żurawskiej Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Otwocku, Pana Tomasza Krasowskiego – Dyrektora Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie  i Pana Tomasza Grubę Leśniczego Leśnictwa Otwock.

 

Wszystkim laureatom gratulujemy i zapraszamy do udziału w przyszłorocznym konkursie.

 

Poczęstunek podczas finału ufundowały Zakłady Piekarskie Oskroba.

Działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego wchodzącego w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych zostały wsparte finansowo przez Powiat Otwocki.

herb powiatu.jpg

 • Laureaci konkursu
 • Nagroda Kat.I kl.I-III
 • Nagroda kat.II
 • Nagroga Kat.II kl.IV-VI
 • Wyr. Kat.I kl. I-III
 • Wyr. Kat.II kl.IV-VI
 • Wyróznienie kat.III kl VII-VIII
 • Wyróżnienie kat.I kl. I-III
 • Wyróżnienie kat.II kl.IV-VI
 • Zwycięzcy Konkursu Woda twórcą krajobrazu