05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Dzień Otwarty na Torfach

W niedzielę 9 września 2018 roku na terenie Ośrodka edukacyjnego „Baza Torfy” w Karczewie odbył się „Dzień otwarty w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka”.

Wśród uczestników znalazły się grupy zorganizowane jak i również lokalni miłośnicy przyrody. O godzinie 11.00 rozpoczęły się warsztaty.

Pani Małgorzata Belkiewicz zaprezentowano bogactwo folkloru kołbielskiego. Każdy chętny mógł spróbować swoich sił w tworzeniu fantastycznych wycinanek charakterystycznych wyłącznie dla Regionu Kołbielskiego.

Warsztaty garncarskie prowadzone były przez artystę-plastyka Panią Monikę Grajdę – Widulińską. Dzieci z wielkim zapałem modelowały z gliny motywy przyrodnicze.

Ubrana w historyczną suknię, Pani Katarzyna Jędrzejewska prowadziła warsztaty czerpania papieru.  Zainteresowane dzieci chętnie próbowały swoich sił, by stworzyć własne kartki.

Przygotowano również zajęcia przyrodnicze: wyrabianie świec z węzy, obrazki z roślin na tkaninie, koło fortuny z nagrodami, tablice magnetyczne, kolorowanki drewniane.

Turyści  mogli zwiedzać muzeum z ciekawą ekspozycją przyrodniczą, charakteryzującą podstawowe typy siedlisk i gatunki fauny występującej na terenie MPK oraz wystawę prezentującą pamiątki etnograficzne i kulturowe z regionu kołbielskiego oraz przedmioty archeologiczne.

Każdy zainteresowany mógł uzyskać bezpłatne foldery i ulotki oraz interesujące turystów informacje.

Co roku organizując  tą imprezę  staramy się promować i propagować nie tylko mazowiecką przyrodę, ale również kulturę naszego regionu, dlatego dziękujemy Powiatowi Otwockiemu za finansowe wsparcie.

Dziękujemy za dofinansowanie Powiatowi Otwockiemu.

herb_powiatu_otw.jpg

 • 1. Dzień otwarty w Mazowieckim Parku Krajobrazowym
 • 10. Warsztaty wycinanki Kołbielskie
 • 11. Wycinanki Kołbielskie
 • 12. Warsztaty przyrodnicze w MPK
 • 13. Warsztaty przyrodnicze
 • 14. Tworzenie świeczki z węzy
 • 15. Koło fortuny
 • 16. Kolorowanki na drewnie
 • 17. Drewnine kolorowanki
 • 18. Roślinne obrazy
 • 19. Obrazy roślin na tkaninie
 • 2. Dzień otwarty Baza Torfy
 • 20. Obrazki z roślin na tkaninie
 • 21. Moywy roślin na tkaninach
 • 22. Dzieło uczestników
 • 23. Piknik w MPK
 • 24. Piknik
 • 3. Warsztaty czerpania papieru
 • 4. Papier wyciskany w prasie
 • 5. Odsączanie papieru
 • 6. Średniowieczna księga
 • 7. Warsztaty lepienia z gliny
 • 8. Warsztaty lepienia z gliny
 • 9. Lepienie z gliny