05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Podziękowania i gratulacje dla drużyny ze Złotokłosu

W XVII edycji konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski które w tym roku organizował Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego drużyna reprezentująca Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych zajęła I miejsce.

Po powrocie z finału konkursu gratulacje i podziękowania na ręce Dyrektor Szkoły Podstawowej w Złotokłosie Pani Katarzyny Sobolewskiej, nauczycielki prowadzącej Pani Jadwigi Strzelczyk oraz Drużyny w składzie: Łukasz Grzegrzółka, Mikołaj Grzegrzółka, Kacper Hlebowicz i Jan Romaniuk złożył Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych – Pan Sylwester Chołast.

Drużyny ze Złotokłosu po eliminacjach na etapie parkowym i wojewódzkim konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski przechodziły do etapu ogólnopolskiego już siedmiokrotnie, przy czym jest to już trzecie zwycięstwo ogólnopolskie placówki. Sukcesy Szkoły w Złotokłosie pokazują wysoki poziom edukacji oraz zaangażowanie nauczycieli, opiekunów oraz grup konkursowych.

Jeszcze raz gratulujemy serdecznie zwycięzcom oraz wszystkim którzy brali udział w konkursie od etapu szkolnego. Duże zainteresowanie konkursem powoduje, że uczniowie uzyskują coraz większą świadomość na temat znaczenia przyrody i jej ochrony, co będzie procentować w przyszłości.

  • 1. Statuetka za I miejsce
  • 2. Gratulacje dla Szkoły w Złotokłosie
  • 3. Podziękowanie dla Pani Dyrektor Katarzyny Sobolewskiej
  • 4. Podziękowanie dla nauczyciel Jadwigi Strzelczyk
  • 5. Zwycięska drużyna
  • I miejsce w ogólnopolskim konkursie PPKP