05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Dzień Krajobrazu

W 2017 roku 20 października - z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - po raz drugi odbędzie się Dzień Krajobrazu - święto ustanowione w celu promowania zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu.

Polska, ratyfikowała w 2004 r. Europejską Konwencję Krajobrazową sporządzoną we Florencji dnia 20 października 2000r. Zgodnie z zapisami Konwencji krajobraz to obszar, postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich. Ochrona krajobrazu to działania na rzecz zachowania i utrzymywania ważnych lub charakterystycznych cech krajobrazu tak, aby ukierunkować i harmonizować zmiany, które wynikają z procesów społecznych, gospodarczych i środowiskowych.

Tegorocznym tematem obchodów Dnia Krajobrazu jest Nauka o krajobrazie.

 

20 października Dzień Krajobrazu

Mój krajobraz. Współtworzę i chronię

plakat001 (5).jpg