05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Dzień Dziecka w Mazowieckim Parku Krajobrazowym

Dnia 1 czerwca 2017 roku na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego odbyły się obchody Dnia Dziecka. Bazę „Torfy” odwiedziło około 50 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kołbieli. Czas spędzony na świeżym powietrzu wypełniły gry i zabawy ruchowe. Zorganizowano grę terenową, w której zwycięskiej drużynie przypadły drobne nagrody.

Dzieci zostały podzielone na zespoły 4-6 osobowe. Drużyny pracowały w terenie oraz na terenie Ośrodka edukacyjnego „Baza Torfy”. Grupy „terenowe” rozwiązywały zadania przygotowane na ścieżce edukacyjnej „Łabędzim szlakiem”, gdzie należało wykazać się spostrzegawczością w biegu przez las oraz umiejętnością rozwiązywania rebusów słownych. Do pokonania była również sztafeta i zadanie polegające na pomierzeniu pierśnicy drzewa określonego gatunku.  

Grupy na terenie Muzeum rozwiązywały zadania, w których musiały się wykazać znajomością m in. kierunków świata, gatunków zwierząt leśnych (ptaków i ssaków), umiejętnością rozpoznawania odgłosów i śladów zwierząt. Oprócz zadań zręcznościowych zespoły rozwiązywały również zagadki pamięciowe, rebusy i zadania aktywizujące zdolności plastyczne. 

 

Dzieci wykazały się bardzo dużą wiedzą przyrodniczą.

  • Zdj. 1 Kierunki świata (fot. archiwum MZPK)
  • Zdj. 2 Głosy zwierząt (fot. archiwum MZPK)
  • Zdj. 3 Ślady zwierząt (fot. archiwum MZPK)
  • Zdj. 4 Rzut szyszką (fot. archiwum MZPK)
  • Zdj. 5 Gra pamięciowa (fot. archiwum MZPK)
  • Zdj. 6 Malowanie zwierząt (fot. archiwum MZPK)
  • Zdj. 7 Rozdanie nagród (fot. archiwum MZPK)
  • Zdj. 8 Rozdanie nagród (fot. archiwum MZPK)