05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

EkoPiknik w Zakręcie

22 kwietnia 2017 r. w Zakręcie, na placu przy kościele pw. Św. Pawła Apostoła odbył się III Eko Piknik Rodzinny. Impreza miała za zadanie promować ekologiczne postawy oraz była podsumowaniem akcji sprzątania świata pn. „Czyste sołectwo – moja wizytówka” połączoną z corocznymi obchodami Dnia Ziemi.

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych tradycyjnie od początku uczestniczy w organizowanym przez Wójta Gminy Wiązowna i Sołectwo Zakręt pikniku. Na przygotowanym stanowisku edukacyjno– promocyjnym prezentowaliśmy walory przyrodnicze i krajobrazowe Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Przygotowane gry i zabawy o tematyce przyrodniczej w przystępny sposób zachęcały najmłodszych uczestników do pogłębiania swojej wiedzy o środowisku, a dla starszych dzieci i rodziców były okazją do jej sprawdzenia. Za udział i dobrze wykonane zadanie zainteresowani otrzymywali drobne upominki w postaci wydawnictw ekologicznych. Pracownicy Zespołu chętnie odpowiadali również na pytania dotyczące szlaków turystycznych na terenie Parku, obiektów historycznych oraz programów czynnej ochrony fauny i flory realizowanej na terenie MZPK.

Pomimo typowo kwietniowej pogody piknik cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy jak i przyjezdnych. Zorganizowane i koordynowane przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Wiązownie stoiska tłumnie odwiedzane były przez uczestników pikniku. Na scenie w trakcie trwania pikniku obejrzeć można było występy przedszkolaków i uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy, a wieczorem na zakończenie na scenie zaśpiewały takie zespoły jak Iness, Dejw i Future Folk.

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych chętnie uczestniczy w tego rodzaju imprezach, gdyż dają możliwość poznania Parków Krajobrazowych jako obszarów cennych przyrodniczo. Przekazywane przez pracowników Parku informacje promują postawy ekologiczne oraz uświadamiają jak ważna w obecnym świecie jest ochrona przyrody.

  • 1.Stoisko Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
  • 2.Stoisko Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
  • 3.Eko Piknik w Zakręcie
  • 4.Eko Piknik w Zakręcie