05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Nie zabieraj podlotów do domu!

Wraz z nastaniem wiosny i sezonu lęgowego ptaków można zaobserwować, oprócz ptasiej aktywności, wzmożoną aktywność ludzi, wyczulonych na krzywdę zwierząt, starających się pomagać w miarę możliwości. Niestety często taka pomoc, choć szczera i płynąca z serca, może bardziej zaszkodzić niż pomóc zwierzęciu.

Najczęściej do Ośrodka Rehabilitacji Ptaków przy siedzibie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku trafiają młode ptaki, w fazie podlota, czyli młodego ptaka, który opuścił już gniazdo, ale nie jest jeszcze całkowicie samodzielny i pozostaje pod opieką dorosłych ptaków. Jeśli znajdziemy pisklę, które nie ma widocznych urazów w postaci złamania, zwichnięcia skrzydła lub innych urazów ciała. Nie należy zabierać go do domu! Takie pisklę wygląda nieporadnie, z powodu nie do końca wykształconego dorosłego upierzenia i niezgrabnego sposobu poruszania się (podskakuje i próbuje podlatywać), ale nie zostało porzucone. Rodzice cały czas się nim opiekują donosząc pokarm. Faza podlota jest jednym z etapów dorastania.

W takich wypadkach najlepszą pomocą jest posadzenie ptaka wyżej na gałęzi najbliższego drzewa, poza zasięg kotów i psów. Rodzice na pewno się nim zajmą. Zabierając je z naturalnego środowiska i pozostawiając pod opieką człowieka zmniejszamy jego szansę na przetrwanie. Człowiek nigdy nie zastąpi pisklęciu rodziców i choćby bardzo się starał nie zajmie się nim w taki sposób jak oni. 

  • Podlot bogatki (fot. archiwum MZPK)
  • Podlot kosa fot. archiwum MZPK)
  • Podlot puszczyka (fot. archiwum MZPK)