05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Golgota leśników

7 kwietnia 2017 roku Nadleśnictwo Celestynów, Gmina Celestynów  i Kołbiel oraz Stowarzyszenie „Klub Twórczego Myślenia” zorganizowały w Centrum Edukacji Leśnej uroczystość poświęconą pamięci zamordowanych leśników. Tradycyjnie, obchody przy pomniku „Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na wschodzie w latach 1939-1948” rozpoczęto od mszy świętej.

Po nabożeństwie zebranych gości powitał nadleśniczy Artur Dawidziuk, który przypomniał rolę leśników w obronie Polski przed najeźdźcami w 1939 roku.

W trakcie uroczystości patriotycznej przedstawiciele Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych złożyli wieniec przy pomniku „Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na wschodzie w latach 1939-1948”.

  • Polowa Msza Święta
  • Składanie kwiatów przez przedstawicieli MZPK.
  • Warta honorowa przy pomniku