05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Niedziele w "Bazie Torfy"

Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Czesława Łaszka zaprasza
turystów indywidualnych do Ośrodka Edukacyjnego „Baza Torfy”
30 kwietnia – 1 października 2017 r. (niedziele, godz. 11:00 – 17:00 )

Bezpłatny wstęp.