05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych realizuje projekt "Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych".

Zadanie nr 1: Czynna ochrona rzadkich, chronionych gatunków flory w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym.

Z ramach wykonywanych prac terenowych opracowany został raport w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym. Ponadto wyposażona została pracownia laboratoryjna na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Zadanie nr 2: Czynna ochrona wilgotnych siedlisk na obszarze Natura 2000 Bagno Całowanie.

Z powyższych działań opracowano „Raport z wykonania inwentaryzacji i monitoringu chronionych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych występujących na siedliskach nieleśnych Bagna Całowanie położonych na działkach będących pod zarządem Mazowieckiego Parku Krajobrazowego”

tabliczka.JPG

„Ochronę bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie  39 129,78 zł.”

 

 

  • Goździk pyszny (Dianthus superbus),NPK
  • Kosaciec syberyjski (Iris sibirica),NPK
  • Pszeniec grzebieniasty (Melampyrum cristatum) ,NPK
  • Raporty z wykonania inwentaryzacji
  • Reintrodukcja brzozy niskiej (Betula humilis), MPK
  • Zbiorowiska namuliskowe  – cibora brunatna (Cyperus fuscus),MPK
  • Zbiorowiska namuliskowe – uczep zwisły (Bidens cernua), MPK
  • tabliczka