05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

20 października Dniem Krajobrazu

Celem obchodów Dnia Krajobrazu jest promowanie kwestii związanych z krajobrazem, podnoszenie świadomości w zakresie wpływu podejmowanych decyzji (zarówno przez społeczeństwo, jak i władze) na otaczającą nas przestrzeń. 

dzień krajobrazu.jpg