05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Sprzątanie Świata 2016

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych zorganizował po raz kolejny akcję „Sprzątanie Świata – Polska 2016”. Jej celem była edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

23 września blisko 100 wolontariuszy z okolicznych szkół (Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego, Gimnazjum nr 2 im. Ireny Sendlerowej, Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Otwocku oraz Gimnazjum nr 140  Warszawie) włączyło się do akcji porządkowania otwockich lasów. Worki i rękawiczki ochronne zapewnił mam Urząd Miasta Otwocka.
O godzinie 9:00 pracownicy MZPK omówili zagadnienia związane z selektywnym systemem gospodarki odpadami. Efektem działań było zebranie 30 worków śmieci. Na terenie Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego „Baza Torfy” zorganizowano uroczysty finał, gdzie przygotowano skromny poczęstunek oraz warsztaty, gry i konkursy. Uczniowie dostali okazjonalne koszulki, a najbardziej aktywni uczestnicy akcji dodatkowo książki.

 

Działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz z działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych zostało wsparte finansowo przez Powiat Otwocki w kwocie
1 500,00 zł.

herb_powiatu_otw.jpg

 • DSC06439
 • DSC06443
 • DSC06455
 • DSC06459
 • DSC06467
 • DSC06475
 • DSC06502
 • DSCF2600
 • DSCF2601
 • DSCF2610
 • DSCF2611
 • DSCF2615
 • DSC_0819
 • DSC_0823
 • DSC_0828
 • DSC_0831
 • DSC_0832
 • DSC_0833
 • DSC_0840
 • DSC_0844