05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Finał VI edycji konkursu "Szkolny karmnik - dokarmiamy ptaki zimą" i Otwockie Dni Ziemi

W piątek 22 kwietnia 2016 roku po raz kolejny Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych uczestniczył w Otwockich Dniach Ziemi pn. „Święto Sosny” oraz organizował finał konkursu "Dokarmiamy ptaki zimą - szkolny karmnik".

Uroczystość rozpoczęła się o 9.00 przed Urzędem Miasta Otwocka. Następnym punktem uroczystości było nadanie sośnie imienia Pani Marzeny Połosak – prawnika, Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w latach 1995 – 2016. W ekologicznym przemarszu przez miasto dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych sadziły siewki młodych sosen.

O godzinie 11.00 na terenie siedziby Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku odbył się finał uroczystości i wręczenie nagród dla uczestników szóstej edycji przyrodniczego konkursu pn. „Dokarmiamy ptaki zimą – szkolny karmnik”.

dscf1452.jpg

Do konkursowych zmagań przystąpiło ponad 189 dzieci ze szkolnych i przedszkolnych placówek oświatowych. Celem konkursu było propagowanie aktywnych form ochrony ptaków oraz wyrabianie u dzieci poczucia odpowiedzialności za otaczające ich środowisko. W okresie zimy drużyny podjęły się opieki nad „ptasimi przyjaciółmi” i  dokarmiały je w przyszkolnych karmnikach. Finałowa uroczystość rozpoczęła się od powitania zgromadzonych. Wśród zgromadzonych osób znaleźli się m.in.: Pan Mirosław Pszonka – Starosta Powiatu Otwockiego, Pan  Kazimierz Ciorga,  Zdzisław Zych, Mariusz Szostak -  przedstawiciele Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Starostwa, Pan Artur Dawidziuk- Nadleśniczy Nadleśnictwa Celestynów  oraz Bohdan Szymański Polski Klub Ekologiczny „Otwockie Sosny”.

dscf1461.jpg

dscf1464.jpg

W tym roku nagrodami były m.in. rolki, tarcze elektroniczne z rzutkami „Dart”, deskorolki dla dzieci oraz tablice magnetyczne „Ptaki” dla szkół sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 11 000,00 zł.

dscf1402.jpg

dscf1395.jpg

dscf1412.jpg

dscf1386.jpg

dscf1420.jpg


Po części oficjalnej dzieci brały udział w grach i zabawach edukacyjnych, gdzie dodatkowo można było zdobyć nagrodę w postaci książek przyrodniczych, masek przestrzennych zwierząt. Wśród licznych atrakcji znalazły się m.in.: koło fortuny, puzzle przyrodnicze, magnesy, kolorowanki.

dscf1484.jpg

dscf1497.jpg

dscf1491.jpg


Oprawę finału uświetniła zjeżdżalnia dmuchana, wata cukrowa, ognisko oraz wyroby cukiernicze sponsorowane przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, Urząd Miasta Otwocka i Zakłady Piekarskie "Oskroba".

dscf1473.jpg

dscf1498.jpg


Zadanie "Dokarmiamy ptaki zimą - szkolny karmnik" dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 11 000,00 zł.

logo_fundusz.bmp


Starostwo Powiatowe w Otwocku i Urząd Miasta Otwocka -  współpraca i współfinansowanie finału konkursu.

powiatotwocki.jpg

logo.jpg