05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Wyniki przyrodniczego konkursu "Drzewa w krajobrazie"

 
 

Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Czesława Łaszka ogłasza wyniki przyrodniczego konkursu :Drzewa w krajobrazie".

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach tematycznych dla różnych grup wiekowych:

  1. Drzewo jako dom” – konkurencja dla najmłodszych, czyli uczniów z klas I – III szkół podstawowych. Zadanie polega na wykonaniu pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką w formacie A4. Powinna ona prezentować przykład wykorzystywania drzew przez zwierzęta, ptaki, owady jako ich miejsce zamieszkania. Praca indywidualna. Jeden uczeń może wykonać, tylko jedną pracę.
  2. „Drugie życie drzew” – konkurencja skierowana dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych. Uczestnicy wykonują kilka zdjęć zebranych w mini album, z opisami jakie korzyści czerpie człowiek z drzew, w jaki sposób przyroda wykorzystuje obumarłe drzewo. Mogą to być zdjęcia drzewa powalonego przez wiatr, obumarłego, na którym widoczne są inne formy życia, jak i zdjęcia przedstawiające sposób wykorzystania drzew przez człowieka. Zdjęcia powinny być wywołane lub wydrukowane i stanowić integralną część z opisem jako album. Praca indywidualna. Jeden uczeń może wykonać, tylko jedna pracę.
  3. „Leśne podchody” – to konkurencja skierowana dla uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych. Uczestnicy mają na celu stworzenia gry terenowej, w formie prezentacji, której trasa będzie wyznaczona na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Praca powinna wykorzystywać informacje oraz ścieżki dydaktyczne zaprezentowane na stronie internetowej Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Należy stworzyć mapę przebiegu trasy, na której powinny znajdować się również punkty z zadaniami. Punktów takich powinno być od 5 do 15 i na każdym z nich powinno znajdować się zadanie do wykonania związane z Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym. Praca powinna być zaprezentowana w programie PowerPoint (liczba slajdów do 20). Praca indywidualna. Jeden uczeń może wykonać, tylko jedną prac.

Wyniki konkursu:

Kategoria I - Drzewo jako dom

Miejsce/
Wyróżnienie

Imię i nazwisko
ucznia

Imię i nazwisko nauczyciela

Szkoła

I

Franciszek Brona

Beata Sędek

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Tomasza Morusa w Otwocku

II

Bartłomiej Brzeziński

Bożena Buzuk

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Otwocku Wielkim

III

Zofia Rogowska

Aneta Kunert

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie

Wyróżnienie

Lidia Bąk

Katarzyna Bogdańska

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli

Wyróżnienie

Jakub Kumor

Elżbieta Jarząbek

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie

Wyróżnienie

Jakub Zakrzewski

Iwona Krupa

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie

 

I miejsce Franciszek Brona.jpg

II miejsce Bartłomiej Brzeziński.jpg

III miejsce Zofia Rogowska.jpg

Wyróżnienie Lidia Bąk.jpg

Wyróżnienie Jakub Kumor.jpg

Wyróżnienie Jakub Zakrzewski.jpg

Prace plastyczne Drzewo jako dom.jpg

Prace plastyczne kategoria I.jpg

Kategoria II - Drugie życie drzew

Miejsce/
Wyróżnienie

Imię i nazwisko
ucznia

Imię i nazwisko nauczyciela

Szkoła

I

Magdalena Chorzewska

Urszula Morawska

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie

II

Gabriela Jaworska

Beata Bany

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku

III

Piotr Ziemnicki

Patryk Pankowski

Szkoła Podstawowa Nr 353 im. Wielkich Odkrywców w Warszawie

Wyróżnienie

Antonina Dziekańska

Joanna Romaniuk

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie

Wyróżnienie

Wiktoria Mazek

Jolanta Górka

Szkoła Podstawowa w Kątach

Wyróżnienie

Pola Sawka

Urszula Morawska

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie

 

I miejsce Magdalena Chorzewska.jpg

II miejsce Gabriela Jaworska.jpg

III miejsce Piotr Ziemnicki.jpg

Wyróżnienie Antonina Dziekańska.jpg

Wyróżnienie Wiktoria Mazek.jpg

Wyróżnienie Pola Sawka.jpg

 

 
Kategoria III - Leśne podchody

Miejsce/
Wyróżnienie

Imię i nazwisko
ucznia

Imię i nazwisko nauczyciela

Szkoła

I

Aleksander Siwek

Urszula Morawska

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie

II

Antoni Sawka

Emilia Nielepko

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie

III

Olaf Kowalewski

Ewa Hasiuk

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Otwocku

Wyróżnienie

Maja Michalska

Beata Bany

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku

Wyróżnienie

Helena Chorzewska

Urszula Morawska

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie

Wyróżnienie

Paweł Idzikowski

Ewa Hasiuk

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku

 
 
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. Skontaktujemy się ze szkołami w celu umówienia się na dostarczenie nagród.