05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej (International Day for Biological Diversity)

Święto to corocznie obchodzone jest 22 maja. Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej został ustanowiony w 1994 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w celu uzmysłowienia wagi różnorodności biologicznej i dla przypomnienia o znaczeniu wszystkich gatunków fauny i flory żyjących na świecie.

Bioróżnorodność to zróżnicowanie osobników w obrębie gatunku, jak również różnorodność środowisk, ekosystemów i krajobrazów na Ziemi. Dzień ten uświadamia nam, że nasze życie na Ziemi jest powiązane skomplikowaną siecią wzajemnych powiązań. Jeśli wymiera jakiś gatunek, pociąga to za sobą konsekwencje w postaci zachwiania równowagi biologicznej. Co roku zna ziemi wymiera ponad 20 tysięcy gatunków zwierząt. Szacuje się, że średnio co 25 minut znika jeden gatunek.

Zagrożeniem dla bioróżnorodności są:

- zanikanie naturalnych siedlisk i ekosystemów

- wprowadzanie do środowiska naturalnego gatunków inwazyjnych

- zanieczyszczenie środowiska

- zmiany klimatyczne

- nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych

 

Ile gatunków roślin i zwierząt żyje na ziemi?

Na Ziemi żyje około 8,7 miliona gatunków w tym:

7,77 mln gatunków zwierząt

298 tys. gatunków roślin

611 tys. gatunków grzybów

36,4 tys. gatunków pierwotniaków

27,5 tys. gatunków stanowią chromisty- organizmy proste, najczęściej jednokomórkowe

 

Ile gatunków roślin i zwierząt żyje w Polsce?

 

W Polsce występuje około 60 200 gatunków w tym:

36 000 gatunków zwierząt

2900 gatunków roślin

14 500 gatunków glonów

5300 gatunków grzybów i porostów

1500 gatunków mikroorganizmów

 

Pamiętajmy, że wszystkie gatunki są częścią naszego świata i musimy o nie dbać i je chronić!

IMG_7969.jpg

DSC_0035.JPG