logo kozienicki park krajobrazowy

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41   

Poszerzenie oferty edukacyjnej Kozienickiego Parku Krajobrazowego

W związku z poprawą warunków lokalowych w siedzibie Zespołu ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach pojawiła się sala edukacyjna. Od lutego br. prowadzone są tu pogadanki, warsztaty i spotkania przyrodnicze dla dzieci z przedszkoli, młodzieży szkolnej oraz dorosłych. Sala wyposażona jest w tablicę interaktywną, dzięki czemu podczas zajęć wykorzystywane są programy multimedialne, prezentacje oraz wyświetlane są filmy przyrodnicze.

W sali mogą pomieścić się grupy liczące do 25 osób. W celu uzgodnienia terminu i tematu zajęć należy dzwonić pod numer 48 612 34 41 lub 607 600 415. Jednocześnie przypominamy, że wraz z wiosną wznawia działalność ośrodek edukacyjny Kozienickiego PK w Augustowie. Zapraszamy także na wyprawy terenowe po wyznaczonych trasach ścieżek dydaktycznych „Królewskie  Źródła”, „Nad Pacynką”, „Krępiec”, „Dąbrowa nad Zagożdżoną”. Więcej informacji można uzyskać w zakładce edukacja lub pod wskazanymi numerami telefonów. Głównym celem prowadzonych zajęć edukacyjnych jest zdobywanie, poszerzanie i utrwalanie wiadomości o przyrodzie, aktywne uczestnictwo w jej poznawaniu poprzez oglądanie, szukanie, obserwacje, badanie i eksperymentowanie oraz formułowaniu wniosków i spostrzeżeń.

 • 0 Sala edukacyjna w siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 01. Sala edukacyjna w siedzibie Kozienickiego PK, fot. arch. KPK
 • 02. Sala edukacyjna w siedzibie Kozienickiego PK, fot. arch. KPK
 • 03. Lekcje w sali edukacyjnej w siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 04. Lekcje w sali edukacyjnej w soedzibie Kozienickiego PK, fot. arch. KPK
 • 05. Lekcje w sali edukacyjnej w siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 06. Lekcje w sali edukacyjnej w siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 07. Lekcje w sali edukacyjnej w siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 08. Lekcje w sali edukacyjnej w siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 09. Lekcje w sali edukacyjnej w siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 10. Lekcje w sali edukacyjnej w siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 11. Lekce w sali edukacyjnej w siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 12. Lekcje w sali edukacyjnej w siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 13. Lekcje w sali edukacyjnej w siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 14. Lekcje w sali edukacyjnej w siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 15. Lekcje w sali edukacyjnej w siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 16. Lekcje w sali edukacyjnej w siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 17. Lekcje w sali edukacyjnej w siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 18. Lekcje w sali edukacyjnej w siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 19. Lekcje w sali edukacyjnej w siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 20. Lekcje w sali edukacyjnej w siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 21. Lekcje w sali edukacyjnej w siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 22. Lekcje w sali edukacyjnej w siedzibie KPK, fot. arch. KPK
 • 23. Sala edukacyjna w siedzibie KPK, fot. arch. KPK