logo kozienicki park krajobrazowy

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41   

"Nie dla smogu" - spotkania edukacyjne dla uczniów

Kozienicki Park Krajobrazowy włączył się w prowadzone przez samorząd województwa mazowieckiego działania informacyjne i edukacyjne, mające na celu zwiększenie świadomości na temat smogu.

Dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne poświęcone ważnemu problemowi, jakim jest szeroko pojęta ochrona środowiska ze szczególnym zwróceniem uwagi na zanieczyszczenie powietrza, którym wszyscy oddychamy. Wstępem do pogadanek była zaprezentowana krótka projekcja filmu pt. „Smogowe sztuczki”. Następnie uczniowie odpowiadali na najważniejsze pytania m.in. jaka jest główna przyczyna powstawania smogu? Jaki wpływ na zdrowie ma to zjawisko? Co może zrobić każdy z nas, by przyczynić się do poprawy jakości powietrza? Na zakończenie uczestnicy rozwiązywali krzyżówki, rebusy. W spotkaniach wzięło udział 84 osoby.

 • 01. Nie dla smogu-warsztaty, fot. arch. KPK
 • 02. Nie dla smogu-warsztaty, fot. arch. KPK
 • 03. Nie dla smogu-warsztaty, fot. arch. KPK
 • 04. Nie dla smogu-warsztaty, fot. arch. KPK
 • 05. Nie dla smogu-warsztaty, fot. arch. KPK
 • 06. Nie dla smogu-warsztaty, fot. arch. KPK
 • 07. Nie dla smogu-warsztaty, fot. arch. KPK
 • 08. Nie dla smogu-warsztaty, fot. arch. KPK
 • 09. Nie dla smogu-warsztaty, fot. arch. KPK
 • 10. Nie dla smogu-warsztaty, fot. arch. KPK
 • 11. Nie dla smogu-warsztaty, fot. arch. KPK
 • 12. Nie dla smogu-warsztaty, fot. arch. KPK