logo kozienicki park krajobrazowy

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41   

Uroczystość finałowa XXVIII edycji konkursu "Moje spotkania z Puszczą"

   W dniu 26 listopada 2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach odbył się uroczysty finał konkursu "Moje spotkania z Puszczą" pt. „Puszcza Kozienicka świadkiem walk o Niepodległą” podczas, którego wręczono dyplomy, nagrody i wyróżnienia uczniom oraz ich opiekunom.

Zaproszonych gości, uczniów oraz nauczycieli przywitali: Pan Sylwester Chołast – Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz Pani Beata Waluś – Kierownik Zespołu ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Na finał przybyli następujący goście: Pan Igor Czerwiński – Starostwo Powiatowe w Kozienicach, Pani Edyta Jargot – Urząd Miejski w Zwoleniu,  Pan Hubert Ogar - Nadleśnictwo Radom, Pani Ewa Stepień-Choroś, Pan Łukasz Gregorczyk – Nadleśnictwo Zwoleń, Pani Lidia Zaczyńska – Nadleśnictwo Kozienice, Pai Elwira Kozłowska – Dyrektor Centrum Kulturalno – Artystycznego w Kozienicach, Pan Dariusz Gonciarz – Sołtys Wsi Augustów, Pani Marta Kwapisiewicz – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach, Pani Sylwia Kuczyńska – Biblioteka Miejska Gminy Kozienice, Pan Sławomir Wąsik – Stowarzyszenie na rzecz ochrony i promocji Puszczy Kozienickiej „Czas Puszczy”, Pan Marcin Alot  – Dyrektor Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach, Pan Mirosław Dziedzicki – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce – Letnisko.

   Serdeczne podziękowania składamy wszystkim fundatorom Nadleśnictwom: Kozienice, Radom, Zwoleń, Samorządom: Miasta Pionki, Miasta i Gminy Kozienice, Miasta i Gminy Zwoleń, Gminy Pionki, Gminy Garbatka – Letnisko, Gminy Policzna, ponieważ dzięki ich ofiarności możliwe było zakupienie wielu nagród i wyróżnień (plecaki, torby, zestawy badminton, kaski rowerowe, książki przyrodnicze).

   W Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach zorganizowana została również wystawa nagrodzonych prac uczniów w dziedzinach twórczości plastyka, fotografia i literatura. 

   Dziękujemy uczniom z  Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszkach, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Pionkach oraz Kole Sygnalistów działającego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce – Letnisko za oprawę artystyczną uroczystości.

   Jury i organizatorzy XXVIII edycji konkursu przyrodniczego „Moje spotkania z Puszczą” serdecznie dziękują za udział wszystkim uczestnikom oraz gratulują nagrodzonym i wyróżnionym, a także ich opiekunom. Dziękujemy dyrekcji i nauczycielom za kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia oraz zdopingowanie uczniów do wykonania prac konkursowych, dzięki którym poznali miejsca pamięci i wydarzenia historyczne, które w okresie walk o Niepodległą odcisnęły swoje piętno na terenie Puszczy Kozienickiej. 

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

 • 1. Rozpoczęcie uroczystości finałowej konkursu Moje spotkania z Puszczą, fot. arch. KPK - koło sygnalistów z ZSP w Garbatce-Letnisko
 • 10. Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom, fot. arch. KPK
 • 11. Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom, arch. KPK
 • 12. Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom, fot. arch. KPK
 • 13. Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom, fot. arch. KPK
 • 14. Wręczenie nagród i wyróznień laureatom, arch. KPK
 • 15. Wręczenie nagród i wyróznień laureatom, fot. arch. KPK
 • 16. Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom, fot. arch. KPK
 • 17. Wręczenie nagród i wyróznień laureatom, arch. K[PK
 • 18. Wręczenie nagród i wyróznień laureatom, arch. KPK
 • 19. Wręczenie nagród i wyróznień laureatom, fot. arch. KPK
 • 2. Przywitanie zaproszonych gości przez dyrektora MZPK Sylwestra Chołasta oraz kierowniak KPK Beataę Waluś, for. arch. KPK
 • 20. Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom, fot. arch. KPK
 • 21. Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom, arch. KPK
 • 22. Odczytywanie nagrodzonych prac literackich, fot. arch. KPK
 • 23. Wręczenie nagród i wyróznień laureatom, fot. arch. KPK
 • 24. Wręczanie nagród i wyróznień laureatom, fot. arch. KPK
 • 25. Wręczenie nagród i wyróznień lauteato, fot. arch. KPK
 • 26. Pamiatkowe zdjęcie po uroczystości finałowej, fot. arch. KPK
 • 27.Wystawa nagrodzonych prac uczniów ,fot. arch. KPK
 • 28. Wystawa nagrodzonych prac uczniów, fot. arch. KPK
 • 29. Wystawa nagrodzonych prac uczniów, fot. arch. KPK
 • 3. Wręczenie dyrektor Centrum Kulturalno - Artystycznego w Kozienicach Elwirze Kozłowskiej statuetki i dyplomu z okazji jubileuszu XXXV lecia KPK, fot. arch. KPK
 • 30. Wystawa nagrodzonych prac uczniów, fot. arch. KPK
 • 31. Wystawa nagrodzonych prac uczniów, fot. arch. KPK
 • 32. Wystawa nagrodzonych prac uczniów, fot. arch. KPK
 • 33.Wystawa nagrodzonych prac, fot. arch. KPK
 • 4. Wręczenie byłemu pracownikowi KPK Annie Gliście statuetki i dyplomu z okazji jubileuszu XXXV lecia KPK, fot. arch. KPK
 • 5. Wręczenie dyplomu i podziękowań za współpracę dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego od społeczności szkolnej z PSP w Jaroszkach, fot. arch. KPK
 • 6. Występ artystyczny uczniów z PSP w Jaroszkach, fot. arch. KPK
 • 7. Odczytanie protokołu jury przez dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach Martę Kwapisiewicz, fot. arch. KPK
 • 8. Wręczenie nagrody dla najlepszej PSP w Jaroszkach, fot. arch. KPK
 • 9. Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom, fot. arch. KPK