logo kozienicki park krajobrazowy

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41   

Obchody Dnia Krajobrazu w Kozienickim Parku Krajobrazowym

W 2018 roku po raz trzeci obchodzimy Dzień Krajobrazu. Święto ustanowione zostało z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w celu promowania zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu.

W związku z wyjątkowym rokiem dla historii Polski tegoroczny Dzień Krajobrazu również nawiązywał do stulecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości z uwzględnieniem miejsc podczas spaceru będącymi świadkami historii – „krajobrazy pamięci”. W tegoroczne obchody czynnie włączył się również Kozienicki Park Krajobrazowy. Uczniowie oraz nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce – Letnisko wraz z pracownikiem Parku odbyli spacer po ścieżce przyrodniczo – krajobrazowej „Krępiec” o długości 3,5 km, która wytyczona została wzdłuż granicy oraz po części rezerwatu przyrody „Krępiec”. Ochronie na terenie rezerwatu podlega urozmaicony pod względem krajobrazowym fragment Puszczy Kozienickiej ze starymi drzewostanami. Wędrówka ścieżką rozpoczęła się obok niszy źródliskowej, na skraju głębokiego jaru. Trasa ścieżki prowadziła malowniczymi skarpami wzdłuż potoków Brzeźniczka i Krępiec, gdzie względna różnica wysokości terenu dochodzi do kilkunastu metrów. W trakcie spaceru uczniowie mieli okazję  poznać różnorodność występujących tu gatunków roślin i siedlisk oraz dowiedzieć się o miejscach pamięci i wydarzeniach historycznych, które zaznaczyły swoje piętno na terenie Puszczy Kozienickiej z okresu walk o niepodległa Polskę. Uczniowie zaopatrzeni w karty pracy, przewodniki, taśmę mierniczą wykonali również kilka zadań terenowych. Na zakończenie spaceru na uczestników czekało ognisko, gdzie mogli upiec kiełbaski.

 • 1. Dzień Krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 10. Dzień Krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 11. Dzień Krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 12. Dzień Krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 13. Dzień Krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 14. Dzień Krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 15. Dzień Krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 16. Dzień Krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 17. Dzień Krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 18. Dzień Krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 19. Dzień Krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 2. Dzień Krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 20. Dzień Krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 21. Dzień Krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 22. Dzień Krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 23. Dzień Krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 24. Dzień Krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 25. Dzień Krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 26. Dzień Krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 3. Dzień Krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 4. Dzień Krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 5. Dzień Krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 6. Dzień Krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 7. Dzień Krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 8. Dzień Krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 9. Dzień Krajobrazu, fot. arch. KPK