logo kozienicki park krajobrazowy

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41   

Terenowe warsztaty w Kozienickim Parku Krajobrazowym

W ramach akcji „Sprzątanie świata 2018” przebiegającej pod hasłem „Akcja - segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”  oraz projektu ekologicznego pt.: „Nasze środowisko, nasze dobro” ogłoszonego przez fundację Veolia, Kozienicki Park Krajobrazowy podjął współpracę z Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach.

W związku z tym w miesiącach wrzesień i październik przeprowadzono cykl pogadanek oraz warsztatów:

 1. Warsztaty ekologiczne, podczas których przeprowadzono pogadanki oraz uprzątnięto z zalegających śmieci wyznaczone tereny leśne. Uczniowie także badali parametry fizykochemiczne wody pobranej ze Stawu Górnego w Pionkach. Uczniowie przy użyciu przenośnych zestawów pomiarowych samodzielnie określali m.in. poziom fosforanów, azotanów oraz pH badanej wody oraz interpretowali otrzymane wyniki badań.
 2. Warsztaty przyrodnicze przeprowadzono na stoisku edukacyjno-promocyjnym Kozienickiego PK ustawionym na polanie przy ścieżce dydaktycznej „Królewskie Źródła”, gdzie uczniowie posługując się pomocami edukacyjnymi sprawdzali swoją wiedzę przyrodniczą.
 3. Warsztaty ornitologiczne nad zbiornikiem retencyjnym Staw Górny w Pionkach, podczas których uczniowie obserwowali oraz uczyli się odróżniać następujące gatunki ptaków: łabędź niemy, kaczka krzyżówka, kopciuszek, krogulec, myszołów, sójka, sikora bogatka, sierpówka.

W spotkaniach uczestniczyło 141 uczniów z  PSP w Augustowie, PSP nr 1 w Pionkach, PSP nr 2 w Pionkach, PSP nr 5 w Pionkach.

 • 1. Badanie parametrów fizykochemicznych wody, fot. Justyna Płachta, CAL w Pionkach
 • 10. Warsztaty ornitologiczne, fot. Justyna Płachta, CAL w Pionkach
 • 11. Warsztaty ornitologiczne, fot. Justyna Płachta, CAL w Pionkach
 • 12. Warsztaty ornitologiczne, fot. Justyna Pionki, CAL w Pionkach
 • 13. Warsztaty nad Stawem Górnym w Pionkach Justyna Płachta, CAL w Pionkach
 • 14. Warsztaty i pogadanki przyrodnicze, fot. Justyna Płachta, CAL w Pionkach
 • 15. Warsztaty i pogadanki przyrodnicze, fot. Justyna Płachta, CAL w Pionkach
 • 16. Sprzątanie terenów leśnych, fot. arch. KPK
 • 17. Sprzątanie terenów leśnych, fot. arch. KPK
 • 18. Sprzatanie terenów leśnych, arch. KPK
 • 19. Warsztaty i pogadanki przyrodnicze, fot. Justyna Płachta, CAL w Pionkach
 • 2. Badanie parametrów fizykochemicznych wody, fot. Justyna Płachta, CAL w Pionkach
 • 20. Sprzatanie terenów lesnych, fot. Justyna Płachta, CAL w Pionkach
 • 21. Sprzątanie terenów leśnych, fot. arch. KPK
 • 22. Warsztaty i pogadanki przyrodnicze, fot. Justyna Płachta, CAL w Pionkach
 • 3. Badanie parametrów fizykochemicznych wody, fot. Justyna Płachta, CAL w Pionkach
 • 3. Warsztaty i pogadanki przyrodnicze, fot. Justyna Płachta, CAL w Pionkach
 • 4. Badanie parametrów fizykochemicznych wody, fot. Justyna Płachta, CAL w Pionkach
 • 5. Badanie parametrów fizykochemicznych wody, fot. Justyna Płachta, CAL w Pionkach
 • 6. Badanie parametrów fizykochemicznych wody, fot. arch. KPK
 • 7. Badanie parametrów fizykochemicznych wody, fot. Justyna Płachta, CAL w Pionkach
 • 8. Warsztaty ornitologiczne, fot. Justyna Płachta, CAL w Pionkach
 • 9. Warsztaty ornitologiczne, fot. Justyna Płachta, CAL w Pionkach