logo kozienicki park krajobrazowy

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41   

Restytucja raka błotnego w Kozienickim Parku Krajobrazowym - etap II

Rak błotny (Astacus leptodactylus) jest jednym z 4 gatunków rodzimych raków europejskich. Polska jest uznawana jako teren zachodniego zasięgu naturalnego występowania tego gatunku. Wśród zoologów od kilkudziesięciu lat uważa się, że sytuacja rodzimych raków (raka błotnego i szlachetnego) w Polsce jest krytyczna, a raka błotnego śmiało można uznać za gatunek wymierający w naszym kraju.

W związku z tym konieczne są działania zmierzające do odtworzenia (restytucji) raka błotnego. Prace nad odtworzeniem pogłowia raka błotnego podjęte w Kozienickim Parku Krajobrazowym są projektem kilkuletnim, polegającym na stworzeniu sieci zbiorników ze stabilnym rozwojem populacji raka błotnego. W roku 2015 prace związane z realizacją projektu przebiegały w kilku etapach. Pierwszy polegał na prowadzeniu wylęgu i podchowu raków błotnych w laboratoriach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Równolegle w terenie typowano zbiorniki, przydatne jako miejsce wsiedlenia raka błotnego. Odpowiednim kryteriom odpowiadały dwa zbiorniki retencyjne w obrębie Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Pod koniec września i w październiku w obu wytypowanych miejscach przeprowadzono „zaraczenie”  wypuszczając łącznie  około 600 sztuk młodych raczków oraz 178 dorosłych osobników raka błotnego. Efektem ekologicznym tegorocznego programu jest stworzenie dwóch mateczników raka błotnego, służących w przyszłości do kolejnych zaraczeń w województwie mazowieckim. Stworzenie  silnego pogłowia raków błotnych w zbiornikach retencyjnych Puszczy Kozienickiej zwiększy różnorodność biologiczną tego obszaru należącego jako ostoja siedliskowa do sieci Natura 2000.

11.jpg

Sprzęt do odławiania dorosłych raków.

12.jpg

Odłowione raki.

13.jpg

Raki przeznaczone do wypuszczenia.

14.jpg

Jeden z zasiedlanych zbiorników.

15.jpg

,,Restytucja raka błotnego (Astacus leptodactylus) w wodach Kozienickiego Parku Krajobrazowego – Etap II” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 6 300,00 zł.

wfoigw%20440x158.jpg