logo kozienicki park krajobrazowy

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41   

Harcerskie wakacje z przyrodą Kozienickiego Parku Krajobrazowego

Gromady zuchowe Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z Pionek uczestniczyły w pogadankach oraz warsztatach przyrodniczych, które odbyły się w ośrodku edukacyjnym w Augustowie, na ścieżce dydaktycznej "Królewskie Źródła" oraz podczas kolonii zuchowej w Garbatce – Letnisko.

Zuchy wykazywały dużą chęć poznawania lokalnej przyrody Kozienickiego PK aktywnie uczestnicząc w proponowanych zajęciach. Nagrodą dla każdego dziecka było otrzymanie kolejnej sprawności, tym razem „Młodego przyrodnika”, która będzie przypominała o szacunku do przyrody. Podsumowaniem spotkań było przekazanie publikacji edukacyjnych Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

 • 1. OE w Augustowie, for. arch. ZHR Pionki
 • 10. OE w Augustowie, fot. arch. ZHR Pionki
 • 11. Kolonia zuchowa, fot. arch. KPK
 • 12. Kolonia zuchowa, fot. arch. KPK
 • 13. Kolonia zuchowa, fot. arch. KPK
 • 14. Kolonia zuchowa, fot. arch. KPK
 • 15. Kolonia zuchowa, fot. arch. KPK
 • 16. Kolonia zuchowa, fot. arch. KPK
 • 17. Kolonia zuchowa, fot. arch. KPK
 • 18. Kolonia zuchowa, fot. arch KPK
 • 19. Kolonia zuchowa, fot. arch. KPK
 • 2. OE w Augustowie, fot. arch. ZHR Pionki
 • 20. Kolonia zuchowa, fot. arch. KPK
 • 21. Kolonia zuchowa, fot. arch. KPK
 • 22.OE w Augustowie, fot. arch ZHR Pionki
 • 23. Ścieżka przyrodnicza, fot. arch ZHR Pionki
 • 24. Ścieżka przyrodnicza, fot. arch. ZHR Pionki
 • 25. Ścieżka przyrodnicza, fot. arch. ZHR Pionki
 • 26. Ścieżka przyrodnicza, fot. ZHR Pionki
 • 27. Ścieżka przyrodnicza, fot. arch. ZHR Pionki
 • 28. Ścieżka przyrodnicza, fot. arch. ZHR Pionki
 • 29. Ścieżka przyrodnicza fot. arch. ZHR Pionki
 • 3. OE w Augustowie, fot. arch. ZHR Pionki
 • 30. Ścieżka przyrodnicza fot. arch. ZHR Pionki
 • 31. Ścieżka przyrodcza fot. arch. ZHR Pionki
 • 4. OE w Augustowe, fot. arch. ZHR Pionki
 • 5. OE w Augustowie, fot. arch. ZHR Pionki
 • 6. OE w Augustowie, fot. arch. ZHR Pionki
 • 7. OE w Augustowie, fot. arch. ZHR Pionki
 • 8. OE w Augustowe, fot. arch. ZHR Pionki
 • 9. OE w Augustowie, fot. arch. ZHR Pionki