logo kozienicki park krajobrazowy

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41   

Dzień pszczoły w Bartnym Kącie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu wraz z Nadleśnictwem Kozienice oraz Stowarzyszeniem Pszczelarzy Puszczy Kozienickiej, Miastem Pionki, Gminą Pionki, Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach, Domem Kultury w Pionkach, Kozienickim Parkiem Krajobrazowym, Towarzystwem Rowerowym - Pionki, Muzeum Regionalnym w Kozienicach, parafią w Jedlni i Cecylówce oraz PTTK Kozienice zapraszają na Pierwszy Pionkowski Dzień Pszczoły w Bartnym Kącie.

Razem ożywimy miejsce, które powstało pod wpływem potrzeby przywrócenia pamięci o bartnictwie - jednej z najstarszych form użytkowania Puszczy Kozienickiej. Wśród atrakcji rajd rowerowy, ekspozycja uli, warsztaty dla dzieci, degustacja miodów, leśna i regionalna muzyka. Przedstawiciele Nadleśnictwa Kozienice opowiedzą też o działaniach w lasach, w tym o projekcie dotyczącym Leśnych Gospodarstw Węglowych. Wydarzeniu będzie towarzyszył rajd rowerowy.

Pracownicy Kozienickiego Parku Krajobrazowego przygotują konkursy i zajęcia plastyczne związane z życiem pszczół i ich roli w środowisku.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Andrzej Matysiak, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Serdecznie zapraszamy !

  • Pszczoła 1
  • mapa M.M.