logo kozienicki park krajobrazowy

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41   

Udział Kozienickiego PK w pikniku przyrodniczym w ramach XVIII Gminnego Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego

W dniu 7 czerwca w Szkole Podstawowej w Kozłowie w ramach XVIII Gminnego Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego odbył się piknik przyrodniczy, którego celem była popularyzacja wiedzy przyrodniczej, kształtowanie aktywnej postawy i kultury ekologicznej, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko, kształtowanie zamiłowania i szacunku dla otaczającej przyrody.

Wzięli w nim udział przedstawiciele Szkół Podstawowych w Bartodziejach, w Mąkosach Starych oraz w Kozłowie. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w terenowych zajęciach edukacyjnych, konkursach oraz grach i zabawach przeprowadzonych przez przedstawicielkę Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Wszyscy uczestnicy pikniku oraz ich opiekunowie otrzymali materiały edukacyjne Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

 • 10. Piknik ekologiczny, fot. arch. SP w Kozłowie
 • 11. Piknik ekologiczny, fot. arch. SP w Kozłowie
 • 12. Piknik ekologiczny, fot. arch. SP w Kozłowie
 • 13. Piknik ekologiczny, fot. arch. SP w Kozłowie
 • 14. Piknik ekologiczny, fot. arch. SP w Kozłowie
 • 15. Piknik ekologiczny, fot. arch. SP w Kozłowie
 • 16. Piknik ekologiczny, fot. arch. SP w Kozłowie
 • 17. Piknik ekologiczny, fot. arch. SP w Kozłowie
 • 19. Piknik ekologiczny, fot. arch. SP w Kozłowie
 • 2. Piknik ekologiczn, fot. arch. SP w Kozłowie
 • 20. Piknik ekologiczny, fot. arch. SP w Kozłowie
 • 21. Piknik ekologiczny, fot. arch. SP w Kozłowie
 • 22. Piknik ekologiczny, fot. arch. SP w Kozłowie
 • 23. Piknik ekologiczny, fot. arch. SP w Kozłowie
 • 4. Piknik ekologiczny, fot. arch. SP w Kozłowie
 • 5. Piknik ekologiczny, fot. arch. SP w Kozłowie
 • 6. Piknik ekologiczny, fot. arch. SP w Kozłowie
 • 7. Piknik ekologiczny , fot. arch. SP w Kozłowie
 • 8. Piknik ekologiczny, fot. arch. SP w Kozłowie
 • 9. Piknik ekologiczny, fot. arch. SP w Kozłowie
 • Podziękowanie, fot. arch. KPK