logo kozienicki park krajobrazowy

26-670 Pionki, ul. Sosnowa 3  tel./fax.(48) 612 34 41   

Uroczystość finałowa XXVII edycji konkursu "Moje spotkania z Puszczą" w Kozienickim Parku Krajobrazowym

W dniu 17 listopada 2017 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach odbył się uroczysty finał konkursu "Moje spotkania z Puszczą" podczas, którego wręczono nagrody i wyróżnienia laureatom oraz ich opiekunom.

Zaproszonych gości i laureatów przywitali: Pan Robert Belina – Zastępca  Dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz Pani Beata Waluś – Kierownik Zespołu ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

Na finał przybyli następujący goście: Pani Małgorzata Krzyżanowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Pan Jerzy Jacek Karaśkiewicz – Nadleśniczy Nadleśnictwa Radom, Pan Marcin Madej – Nadleśnictwo Zwoleń, Pan Krzysztof Kozicz, Pan Arkadiusz Lepa – Nadleśnictwo Kozienice, Pan Romuald Zawodnik – Burmistrz Miasta Pionki, Pan Tomasz Wyroślak – Kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Turystyki i Aktywności Lokalnej w Urzędzie Miasta Pionki, Pan Kazimierz Myśliwiec – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pionki, Pan Dariusz Gonciarz – Sołtys Wsi Augustów, Pani Sylwia Kuczyńska – Biblioteka Miejska Gminy Kozienice, Pani Marzena Szulikowska – Biblioteka Pedagogiczna – Filia Pionki, Pan Sławomir Wąsik – Stowarzyszenie na rzecz ochrony i promocji Puszczy Kozienickiej „Czas Puszczy”, Pani Alicja Baran – Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych ufundowali następujące nagrody: tablety,  aparaty fotograficzne, rolki, hulajnogi, plecaki.

logo_fundusz.gif

"Organizacja XXVII edycji konkursu przyrodniczego "Moje spotkania z Puszczą" w Kozienickim Parku Krajobrazowym" dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 9.900,00 zł"

 

Laureaci wyróżnieni oraz ich opiekunowie otrzymali książki przyrodnicze ufundowane przez Nadleśnictwa: Kozienice, Radom i Zwoleń, Urząd Miasta w Pionkach, Urząd Gminy Garbatka - Letnisko.

W Miejskim Ośrodku  Kultury w Pionkach zorganizowana została również wystawa nagrodzonych prac w dziedzinach plastyka, fotografia i literatura.

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim fundatorom, ponieważ dzięki ich ofiarności możliwe było zakupienie cennych nagród i wyróżnień tak wielu laureatom.

Dziękujemy uczniom z  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pionkach oraz Kole Sygnalistów działającego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce – Letnisko za oprawę artystyczną uroczystości.

Organizatorzy i współorganizatorzy  XXVII edycji konkursu „Moje spotkania z Puszczą” serdecznie gratulują laureatom, dziękują Dyrekcjom placówek oświatowych i nauczycielom za popularyzowanie wiedzy na temat lokalnej przyrody, pogłębienie świadomości ekologicznej, pobudzenie potrzeby zachowania różnorodności biologicznej Puszczy Kozienickiej i Kozienickiego Parku Krajobrazowego oraz inspirację i zdopingowanie uczniów do wykonania prac konkursowych.

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

 

 • Dyplomy, nagrody i wyróżnienia dla laureatów, fot. R. Fido
 • Dyplomy, nagrody i wyróżnienia dla laureatów, fot. arch KPK
 • Goście przybyli na uroczystość finałową konkursu, fot. R. Fido
 • Koło Sygnalistów działający przy ZSP w Garbatce-Letnisko, arch. KPK
 • Laureaci konkursu Moje spotkania z Puszczą, fot. arch. KPK
 • Laureaci w konkursie Moje spotkania z Puszczą, fot. A. Winiarska
 • Laureat konkursu Moje spotkania z Puszczą, fot. A. Winiarska
 • Laureatka konkursu Moje spotkania z [Puszczą, fot. A. Winiarska
 • Nagrody i wyróznienia dla laureatów konkursu, fot. arch. KPK
 • Nagrody i wyróżnienia dla laureatów konkursu, fot. arch. KPK
 • Odczytywanie fragmentów nagrodzonych prac w dziedzinie literatura, fot. R. Fido
 • Powitanie gości i laureatów przez Pana R. Belinę - Zastępcę Dyrektora MZPK, fot. R. Fido
 • Uroczystość finałową konkursu prowadziły Panie B. Waluś-Kierownik KPK oraz A. Lipska - pracownik MOK w Pionkach. fot. arch. R. Fido
 • WFOŚiGW w Warszawie - dotujący nagrody w konkursie, arch. KPK
 • Wręczanie nagród i wyróznień podczas uroczystości finałowej 7, fot. arch. R. Fido
 • Wręczanie nagród i wyróznień podczas uroczystości finałowej konkursu 2, fot. R. Fido
 • Wręczanie nagród i wyróznień podczas uroczystości finałowej konkursu 5, fot. arch. KPK
 • Wręczanie nagród i wyróznień podczas uroczystości finałowej konkursu 6, fot. R. Fido
 • Wręczanie nagród i wyróżnień dla laureatów konkursu 1, fot. arch. R. Fido
 • Wręczanie nagród i wyróżnień podczas uroczystości finałowej konkursu 4, fot. R. Fido
 • Wręczanie nagród i wyróżnień podczas uroczystości finałowej konkursu 6, fot. arch. KPK
 • Wręczanie nagród i wyróżnień podczas uroczystości finałowej konkursu, fot. arch. R. Fido
 • Wystawa prac nagrodzonych, arch. KPK
 • Wystawa prac nagrodzonych, fot. arch KPK
 • Występ artystyczny uczniów z PSP nr 1-oddziały gimnazjalne w Pionkach, fot. arch. KPK