logo kozienicki park krajobrazowy

26-670 Pionki, ul. Sosnowa 3  tel./fax.(48) 612 34 41   

"Szkoła równych szans" projekt realizowany na terenie Kozienickiego PK

Kozienicki Park Krajobrazowy uczestniczył w realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Szkoła równych szans VI edycja”, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych uczniów. W ramach projektu uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kozienicach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej – oddziały gimnazjalne w Świerżach Górnych skorzystali z oferty edukacyjnej Kozienickiego PK.

W ośrodku edukacyjnym w Augustowie pracownik Parku przeprowadził zajęcia stacjonarne w trakcie, których uczniowie przy użyciu mikroskopów i binokularów oglądali preparaty mikroskopowe („Mieszkańcy zanieczyszczonej wody”, „Zwierzęta i rośliny uszkodzone w tym na skutek degradacji środowiska”, „Życie w glebie”). Za pomocą walizkowych zestawów narzędzi badawczych oznaczali parametry fizyko – chemiczne próbek wody pobranych z rzek Zagożdżonki i Pacynki, natomiast w próbkach gleby pobranych z lasu, miasta i ogródka badali trwałość struktury gruzełkowatej, wilgotność, zdolność filtracyjną ora odczyn. Uzupełnieniem spotkań były zajęcia terenowe przeprowadzone na dwóch ścieżkach dydaktycznych: przyrodniczo – leśnej „Nad Pacynką” oraz przyrodniczo – krajobrazowej „Krępiec, w trakcie których uczniowie wykonywali ciekawe zadania oraz wypełniali karty pracy.

 • Analizy fizyko - chemiczne w OE w Agusowie 7, fot. arch. KPK
 • Analizy fizyko-chemiczne w OE w Agusowie 1, fot. arch. KPK
 • Analizy fizyko-chemiczne w OE w Agusowie 5, fot. arch. KPK
 • Analizy fizyko-chemiczne w OE w Agusowie 7, fot. arch. KPK
 • Analizy fizyko-chemiczne w OE w Agusowie 9, fot. arch. KPK
 • Analizy fizyko-chemiczne w OE w Agustowie 2, fot. arch. KPK
 • Analizy fizyko-chemiczne w OE w Agustowie 6, fot. arch. KPK
 • Analizy fizyko-chemiczne w OE w Agustowie 8, fot. arch. KPK
 • Analizy fizyko-chemiczne w OE w Augusowie, fot. arch. KPK
 • Analizy fizyko-chemiczne w OE w Augustowie 3, fot. arch. KPK
 • Analizy fizykochemiczne w OE w Agusowie 4, fot. arch. KPK
 • Zajęcia na ścieżce dydaktyczne Nad Pacynką 4, fot. arch. KPK
 • Zajęcia na ścieżce dydaktycznej Krępiec 1, fot. arch. KPK
 • Zajęcia na ścieżce dydaktycznej Krępiec 2, fot. arch. KPK
 • Zajęcia na ścieżce dydaktycznej Krępiec 3, fot. arch KPK
 • Zajęcia na ścieżce dydaktycznej Krępiec 4, fot. arch. KPK
 • Zajęcia na ścieżce dydaktycznej Krępiec, fot. arch. KPK
 • Zajęcia na ścieżce dydaktycznej Nad Pacynką 1, fot. arch. KPK
 • Zajęcia na ścieżce dydaktycznej Nad Pacynką 2, fot. arch. KPK
 • Zajęcia na ścieżce dydaktycznej Nad Pacynką 3, fot. arch. KPK
 • Zajęcia na ścieżce dydaktycznej Nad Pacynką 5, fot. arch. KPK
 • Zajęcia na ścieżce dydaktycznej Nad Pacynką 6, fot. arch. KPK
 • Zajęcia na ścieżce dydaktycznej Nad Pacynką 7, fot. arch. KPK
 • Zajęcia na ścieżce dydaktycznej Nad Pacynką, fot. arch. KPK