logo kozienicki park krajobrazowy

26-670 Pionki, ul. Sosnowa 3  tel./fax.(48) 612 34 41   

Finał XXIV edycji konkursu przyrodniczego "Szkolny karmnik - Zima 2017" w Kozienickim Parku Krajobrazowym

W dniu 15 maja 2017 r. w Centrum Kulturalno – Artystycznym w Kozienicach w sali kameralnej Szkoły Muzycznej I Stopnia odbył się uroczysty finał konkursu podczas, którego wręczono nagrody i wyróżnienia laureatom oraz ich opiekunom.

Zaproszonych gości i laureatów przywitali: Pan Sylwester Chołast – Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Pani Beata Waluś – Kierownik Zespołu ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego, Pani Elwira Kozłowska - Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka.

Na finał przybyli następujący goście: Pan Artur Dąbrowski – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Pan Jerzy Jacek Karaśkiewicz – Nadleśniczy Nadleśnictwa Radom, Pan Łukasz Gregorczyk – Nadleśnictwo Zwoleń, Pani Lidia Zaczyńska – Nadleśnictwo Kozienice, Pan Kazimierz Myśliwiec – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pionki, Pani Agata Grabiec - Cywka – Urząd Miejski  w Zwoleniu, Pan Marcin Alot – Dyrektor Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach.

Podczas uroczystości Pan Sylwester Chołast – Dyrektor MZPK wraz z pracownikami złożył Panu Arturowi Dąbrowskiemu – Prezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę i wsparcie finansowe  projektów realizowanych przez MZPK mających na celu ochronę mazowieckiej przyrody i edukację ekologiczną społeczeństwa.

Podziękowanie za współpracę dla P.Atrura Dąbrowskiego-Prezesa WFOŚiGW w Warszawie złożył P. Sylwester Chołast-Dyrektor MZPK.JPG

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych ufundowali dla laureatów za zdobycie I – III miejsca w trzech grupach następujące nagrody: aparaty fotograficzne, lornetki, rolki, hulajnogi, plecaki, książki przyrodnicze. 

logo_fundusz.gif

""Organizacja XXIV edycji konkursu przyrodniczego "Szkolny karmnik – Zima 2017" w Kozienickim Parku Krajobrazowym" dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 11.900,00 zł"

 

Nadleśnictwa: Kozienice, Radom, Zwoleń, Urząd Miasta Pionki, Urząd Miejski w Zwoleniu, Urząd Gminy Garbatka – Letnisko, Urząd Gminy Jedlnia – Letnisko ufundowali dla laureatów i opiekunów następujące wyróżnienia: kaski, badminton, plecaki, torby turystyczne, książki przyrodnicze.

 

Serdeczne podziękowania składamy fundatorom nagród i wyróżnień.

Dziękujemy również uczniom z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszkach za oprawę artystyczną uroczystości.

Organizatorzy i współorganizatorzy  XXIV edycji konkursu „Szkolny  karmnik -  Zima 2017” serdecznie gratulują laureatom, dziękują Dyrekcjom placówek oświatowych i nauczycielom za popularyzowanie aktywnej ochrony ptaków.

 • Fundatorzy nagród i wyróżnień
 • Goście i laureaci w sali kameralnej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kozienicach
 • Główny fundator nagród dla laureatów w konkursie
 • Nagroda za zajęcie I miejsca w III grupie dla podopiecznych Szkoły Specjalnej w Pionkach
 • Nagroda za zajęcie I miejsca w II grupie dla uczniów z PSP w Jaroszkach
 • Nagroda za zajęcie I miejsca w I grupie dla dzieci z PP nr 1 w Zwoleniu
 • Nagroda za zajęcie II miejsca w I grupie dla dzieci z PP nr 2 w Pionkach
 • Nagroda za zajęcie II miejsca w II grupie dla uczniów z PSP w Suskowoli
 • Nagroda za zajęcie III miejsca w I grupie dla dzieci z PP nr 1 w Kozienicach
 • Nagroda za zajęcie III miejsca w II grupie dla uczniów z PSP w Głowaczowie
 • Nagrody i wyróżnienia dla laureatów 1
 • Nagrody i wyróżnienia dla laureatów
 • Nagrody i wyróżnienia dla laureatów2
 • Organizatorzy konkursu
 • Podziękowanie za współpracę dla P.Atrura Dąbrowskiego-Prezesa WFOŚiGW w Warszawie złożył P. Sylwester Chołast-Dyrektor MZPK
 • Podziękowanie za współpracę otrzymuje P. Artur Dąbrowski-Prezes WFOŚiGW w Warszawie z rąk dyrektora P. Sylwestra Chołasta- Dyrektoa MZPK
 • Powitanie gości i laureatów przez P. Sylwestra Chołasta - Dyrektoa MZPK oraz P. Elwirę Kozłowską - Dyrektor KDK w Kozienicah
 • Powitanie zaproszonych gości i laureatów przez P. Sylwestra Chołasta-Dyrektora MZPK oraz P. Elwirę Kozłowską-Dyrektor KDK w Kozienicach
 • Przemówienie P. Artura Dąbowskiego - Prezesa WFOŚiGW w Warszawie
 • Przemówienie P. Artura Dąbrowskiego - Prezesa WFOŚiGW w Warszawie
 • Wręczanie nagród i wyróżnień przez P. Artura Dąbrowskiego-Prezesa WFOŚiGW w Warszawie oraz P. Beatę Waluś-Kierownika KPK
 • Wręczenie podziękowania dla P. Artura Dąbrowskiego- Prezesa WFOŚiGW w Warszawie za współpracę i wsparcie finansowe dla działalności MZPK
 • Wyróżnienie w I grupie dla dzieci z PPnr 1 w Pionkach
 • Wyróżnienie w I grupie dla dzieci z PP nr 2 w Kozienicach
 • Wyróżnienie w I grupie dla dzieci z PP nr 3 w Kozienicach
 • Wyróżnienie w I grupie dla dzieci z PP nr 4 w Kozienicach
 • Wyróżnienie w II grupie dla uczniów z PSP nr 1 w Pionkach
 • Wyróżnienie w II grupie dla uczniów z PSP w Bugucinie
 • Wyróżnienie w II grupie dla uczniów z PSP w Natolinie
 • Wyróżnienie w III grupie dla podopiecznych z WTZ w Pionkach
 • Wyróżnienie w III grupie dla podopiecznych ze ŚDS w Pionkach
 • Występ artystyczny uczniów z PSP w Jaroszkach
 • Zaproszeni goście
 • Zaproszeni goście1