logo kozienicki park krajobrazowy

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41   

Służby mundurowe dzieciom

W piątek 31 maja odbył się festyn „Z mundurem za pan brat”,  który z okazji Dnia Dziecka został zorganizowany przez służby mundurowe. W tym dniu na teren Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Pionkach  przybyły grupy miejscowych i gminnych przedszkolaków oraz uczniowie szkół podstawowych pod opieką swych nauczycieli i wychowawców.

2.jpg

1.jpg


Po przywitaniu uczestników i oficjalnym otwarciu imprezy rozpoczął się szturm na przygotowane stoiska.  Organizatorzy i współorganizatorzy zorganizowali dla dzieci wiele atrakcji.  Wśród nich była możliwość strzelenia gola staroście radomskiemu.

3.jpg

Pokaz tresury psa policyjnego

8.jpg

oraz zabawy i konkurencje zręcznościowe

4.jpg

6.jpg

Poza tym uczestnicy festynu mogli zapoznać się ze sprzętem używanym przez służby mundurowe w codziennej pracy,

5.jpg

7.jpg


a także porozmawiać z policjantami, strażakami, ratownikami WOPR, strażnikami Służby Więziennej, żołnierzami Żandarmerii Wojskowej, leśnikami, pracownikami Inspektoratu Transportu Drogowego czy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Swoje stoisko edukacyjne miał też Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego, gdzie tradycyjnie odbywały się zabawy mające na celu rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych oraz kształtowanie postaw przyjaznych przyrodzie.

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg
Uśmiechnięte buzie i okrzyki zadowolenia były najlepszym  podziękowaniem za trud włożony w przygotowanie tej wspaniałej zabawy.