logo kozienicki park krajobrazowy

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41   

Zajęcia przyrodnicze dla osadzonych na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego

     W ramach programu „Czyste lasy na Mazowszu” odbyło się spotkanie  z pracownikiem Kozienickiego Parku Krajobrazowego, w którym uczestniczyli osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Pionkach - Zakładu Karnego w Żytkowicach.

     Osadzeni aktywnie uczestniczyli w zajęciach przyrodniczych, w takcie których m.in. rozpoznawali tropy i głosy poszczególnych gatunków zwierząt, nazywali gatunki drzew na podstawie oglądanych liści, oglądali preparaty mikroskopowe. Nastąpiła również prezentacja filmu przyrodniczego pt. „Kozienicki Park Krajobrazowy – Zielone serce Mazowsza”.

  • Zajęcia przyrodnicze 1
  • Zajęcia przyrodnicze 10
  • Zajęcia przyrodnicze 2
  • Zajęcia przyrodnicze 3
  • Zajęcia przyrodnicze 4
  • Zajęcia przyrodnicze 5
  • Zajęcia przyrodnicze 6
  • Zajęcia przyrodnicze 7
  • Zajęcia przyrodnicze 8
  • Zajęcia przyrodnicze 9