logo kozienicki park krajobrazowy

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41   

Obchody Święta Drzewa z Kozienickim Parkiem Krajobrazowym

Obchodzone w dniu 10 października Święto Drzewa przypomina nam jak bardzo jest ono ważne w ekosystemie i jak wiele organizmów jest z nim związana.

Drzewa jako największe rośliny na Ziemi najskuteczniej produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla. Odgrywają niezastąpiona rolę w przeciwdziałaniu powodziom i spowalnianiu procesów erozji. W miastach regulują klimat otoczenia łagodząc nagłe zmiany temperatury i zwiększając wilgotność powietrza. Stanowią najważniejszy składnik lasu, tworząc środowisko życia dla co najmniej jednej trzeciej wszystkich gatunków roślin i zwierząt. Od ich obecności i stanu zdrowotnego zależy różnorodność biologiczna środowiska naturalnego. Korzyści z obecności drzew czerpie długa lista odbiorców. Gnieżdżą się na nich ptaki, gryzonie, owady, porosty, grzyby… . Dla wielu gatunków, drzewa są schronieniem, miejscem rozrodu, żerowania i wspomagania codziennych zadań na bardzo rozmaite sposoby.

Drzewo stwarza nieograniczone możliwości edukacyjne. O drzewach można mówić podczas lekcji biologii, języka polskiego, na matematyce, geografii, fizyce, chemii, a nawet na wychowaniu fizycznym. Różnorakie owoce drzew i ich liście są tematem konkursów literackich i plastycznych.

Z okazji Święta Drzewa Kozienicki Park Krajobrazowy zorganizował dla uczniów szkół pogadanki i warsztaty, które odbyły się w następujących miejscach:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Pionkach - zielony teren wokół szkoły.
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gniewoszowie – ścieżka dydaktyczna „Królewskie Źródła”.
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie - ścieżka dydaktyczna „Królewskie Źródła”, ośrodek edukacyjny Kozienickiego PK w Augustowie.
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole - ścieżka dydaktyczna „Królewskie Źródła”.

Wszyscy uczestnicy otrzymali wydawnictwa Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, a nauczyciele dodatkowo przyrodnicze karty pracy.

Przeprowadzone spotkania odbyły się zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii Covid-19.  

 • 01. Warztaty terenowe - PSP nr 1 w Pionkach
 • 02. Warsztaty terenowe - PSP nr 1 w Pionkach
 • 03. Warsztaty terenowe-PSP nr 1 w Pionkach
 • 04. Warsztaty terenowe-PSP nr 1 w Pionkach
 • 05. Warsztaty terenowe-PSP nr 1 w Pionkach
 • 06. Warsztaty terenowe-PSP nr 1 w Pionkach
 • 07. Warsztaty terenowe-PSP nr 1 w Pionkach
 • 08. Warsztaty terenowe-PSP nr 1 w Pionkach
 • 09. PSP nr 1 Pionki
 • 10. PSP nr 1 Pionki
 • 11. PSP nr 1 Pionki
 • 12. PSP nr 1 Pionki
 • 13. Warsztaty terenowe-PSP w Zakrzewie
 • 15. Warsztaty terenowe-PSP w Odrzywole
 • 16. Warsztaty terenowe -PSP w Odrzywole
 • 17. Warsztaty terenowe -PSP w Odrzywole
 • 18. Warsztaty terenowe-PSP w Zakrzewie
 • 19. Warsztaty terenowe-PSP w Zakrzewie
 • 20. Warsztaty terenowe-PSP w Gniewoszowie
 • 21. Warsztaty terenowe-PSP w Gniewoszowie
 • 22. Warsztaty terenowe-PSP w Zakrzewie
 • 23. Warsztaty terenowe-PSP w Gniewoszowie
 • 24. Warsztaty terenowe-PSP w Gniewoszowie
 • 25. Warsztaty terenowe-PSP w Gniewoszowie
 • 26. Warsztaty terenowe-PSP w Gniewoszowie
 • 27. Warsztaty terenowe-PSP w Gniewoszowie
 • 28. Warsztaty terenowe
 • 29. Warsztaty terenowe-PSP w Odzywole
 • 30. Warsztaty terenowe -PSP w Odrzywole
 • 31. Warsztaty terenowe-PSP w Odrzywole
 • 32. Warsztaty terenowe-PSP w Odrzywole
 • 33. Warsztaty terenowe-PSP w Odrzywole
 • 34. Warsztaty terenowe-PSP w Odrzywole
 • 35. Warsztaty terenowe-PSP w Zakrzewie
 • 36. Warsztaty terenowe-PSP w Zakrzewie
 • 37. Warsztaty terenowe-PSP w Zakrzewie
 • 38. Konkurs - Drzewo marzeń-PSP w Zakrzewie
 • 39. Konkurs-Dzewo marzeń-PSP w Zakrzewie
 • 40. Konkurs-Drzewo marzeń-PSP w Zakrzewie
 • 41. Rozstrzygnięcie konkursu-PSP w Zakrzewie
 • 42. Rozstrzygnięcie konkursu-Dzewo marzeń
 • 43. (Prawie) wszystko o drzewie
 • 44. Drzewo tętniące życiem