logo kozienicki park krajobrazowy

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41   

Obchody Dnia Wróbla w Kozienickim Parku Krajobrazowym

W dniu 22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wróbla. Celem ustanowienia święta jest zwrócenie uwagi na zmniejszanie się populacji tego gatunku w ostatnich latach.

Wróbel Passer domesticus to powszechnie znany ptak, zamieszkujący tereny Europy i Azji. Od dawna jest bliskim sąsiadem człowieka, choć ostatnio zaobserwowano, że liczebność wróbla w dużych miastach znacznie spadła. Głównymi przyczynami tego stanu jest mniejsza dostępność miejsc lęgowych, brak odpowiedniego pożywienia, presja większych ptaków miejskich oraz licznych kotów. W Polsce wróbel objęty jest ścisłą ochroną gatunkową. W tegorocznej 16 edycji Zimowego Ptakoliczenia zorganizowanej przez OTOP miłośnicy ptaków łącznie zaobserwowali w Polsce 5.866 osobników wróbla, co uplasowało ten gatunek na drugim miejscu. W dniu 2 marca br. w obchodach Światowego Dnia Wróbla aktywnie uczestniczyły dzieci z najmłodszych grup z Przedszkola nr 2 w Pionkach. Spotkanie poprowadził  pracownik Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Przedszkolaki wysłuchały pogadanki na temat życia rodzinnego wróbla, nauczyły się odróżniać samca od samicy oraz wróbla od mazurka. Podsumowaniem spotkania była zabawa „W poszukiwaniu wróbelka” oraz wykonanie pracy plastycznej. Każde dziecko otrzymało okolicznościowy znaczek.

 • 01. Dzień wróbla, fot. arch. KPK
 • 02. Dzień wróbla, fot. arch. KPK
 • 03. Dzień wróbla, fot. arch. KPK
 • 04. Dzień wróbla, fot. arch. KPK
 • 05. Dzień wróbla, fot. arch. KPK
 • 06. Dzień wróbla, fot. arch. KPK
 • 07. Dzień wróbla, fot. arch. KPK
 • 08. Dzień wróbla, fot. arch. KPK
 • 09. Dzień wróbla, fot. arch. KPK
 • 10. Dzień wróbla, fot. arch. KPK
 • 11. Dzień wróbla, fot. arch. KPK
 • 12. Znaczki okolicznościowe, fot. arch. KPK