logo kozienicki park krajobrazowy

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41   

Finał XXIX edycji konkursu przyrodniczego "Moje spotkania z Puszczą"

W dniu 28 listopada 2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach odbyło się uroczyste podsumowanie XXIX edycji konkursu "Moje spotkania z Puszczą" pt. „Woda w życiu i  krajobrazie Puszczy Kozienickiej” podczas, którego wręczono dyplomy, nagrody i wyróżnienia uczniom oraz ich opiekunom.

Zaproszonych gości, uczniów oraz nauczycieli przywitali: Pan Robert Belina  – Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Pani Beata Waluś – Kierownik Zespołu ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego, Pan Ryszard Dybiński – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach.Na finał przybyli następujący goście: Pan Janusz Patkowski – Starostwo Powiatowe w Kozienicach, Pani Renata Kiraga – Starostwo Powiatowe w Radomiu, Pani Sylwia Gajda – Urząd Miejski w Kozienicach,  Pani Kamila Kaczorowska – Zastępca Burmistrza Miasta Pionki,  Pani Aneta Karaś, Pani Agnieszka Suwała – Gmina Pionki, Pan Jacek Koba – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Pan Krzysztof Kozicz – Nadleśnictwo Kozienice, Pan Michał Rutka – Nadleśnictwo Zwoleń, Pan Hubert Ogar - Nadleśnictwo Radom, Pan Marcin Alot – Dyrektor Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach, Pani Marta Kwapisiewicz – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach, Pani Sylwia Kuczyńska – Biblioteka Miejska Gminy Kozienice,

Nagrody i wyróżnienia w tegorocznej edycji konkursu ufundowali: Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, Samorząd Powiatu Radomskiego, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Kozienice, Nadleśnictwo Radom, Nadleśnictwo Zwoleń, Samorząd Miasta Pionki, Samorząd Gminy Kozienice, Samorząd Gminy Zwoleń, Samorząd Gminy Pionki, Samorząd Gminy Garbatka – Letnisko, Samorząd Gminy Gózd

Dziękujemy wszystkim fundatorom, ponieważ dzięki ich ofiarności możliwe było zakupienie wielu nagród i wyróżnień (plecaki turystyczne, plecaki rowerowe, kaski skate, namioty, słuchawki z mikrofonem, książki przyrodnicze).W Miejskim Ośrodku  Kultury w Pionkach zorganizowana została również wystawa nagrodzonych prac uczniów w dziedzinach twórczości plastyka, fotografia i literatura.

Dziękujemy uczniom z  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pionkach oraz Kołu Sygnalistów działającemu przy Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce – Letnisko za oprawę artystyczną uroczystości.

Wystawę prac nagrodzonych można oglądać w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Pionkach (ul. Radomska 7).

Organizatorzy i współorganizatorzy  XXIX edycji konkursu „Moje spotkania z Puszczą” serdecznie gratulują laureatom, dziękują Dyrekcjom placówek oświatowych i nauczycielom za popularyzowanie wiedzy na temat lokalnej przyrody, pogłębienie świadomości ekologicznej, pobudzenie potrzeby zachowania różnorodności biologicznej na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego oraz inspirację i zdopingowanie uczniów do wykonania prac konkursowych ukazujących piękno nadwodnych krajobrazów regionu Puszczy Kozienickiej.

 Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

Relacja filmowa z finału konkursu "Moje spotkania z Puszczą" w Kurierze Pionkowskim

 • 01. Uroczystość finałowa konkursu, arch. KPK
 • 02. Uroczystość finałowa konkursu, arch. KPK
 • 03. Sygnaliści z Zespołu Szkół Leśnych i Drzewnych w Garbaatce-Letnisko, fot. arch. KPK
 • 04. Gości i laureatów wita Pan Robert Belina- zastępca dyrektora MZPK, fot. arch. KPK
 • 05. Gości i laureatów wita Pani Beata Waluś-kierownik Zespołu ds. Kozienickiego PK, fot. A@ARPASS
 • 06. Zaproszeni gości i laureaci na uroczystość finałową, fot. A@ARPASS
 • 07. Wręczenie nagrody dla najlepszej szkoły, fot. arch. KPK
 • 08. Uroczystość finałowa konkursu, fot. arch. KPK
 • 09. Uroczystość finałowa konkursu, fot. A@ARPASS
 • 10. Uroczystość finałowa konkursu, fot. arch. KPK
 • 11. Uroczystość finałowa konkursu, fot. A@ARPASS
 • 12. Uroczystość finałowa konkursu, fot. A@ARPASS
 • 13. Uroczystość finałowa konkursu, fot. A@ARPASS
 • 14. Uroczystość finałowa konkursu, fot. A@ARPASS
 • 15. Uroczystość finałowa konkursu, fot. A@ARPASS
 • 16. Uroczystość finałowa konkursu, fot. arch. KPK
 • 17. Uroczystość finałowa konkursu, fot. arch. KPK
 • 18. Uroczystość finałowa konkursu, fot. arch. KPK
 • 19. Występ artystyczny uczniów z PSP nr 1 w Pionkach, fot. A@ARPASS
 • 20. Występ artystyczny uczniów z PSP nr 1 w Pionkach, fot. arch. KPK
 • 21. Wręczenie upominków artystom, fot. A@ARPASS
 • 22. Wystawa prac nagrodzonych, fot. arch. KPK
 • 23. 2Wystawa prac nagrodzonych, fot. arch. KPK
 • 24. Wystawa prac nagrodzonych, fot. arch. KPK
 • 25. Wystawa prac nagrodzonych, fot. arch. KPK
 • 26. Wystawa prac nagrodzonych, fot. arch. KPK
 • 27. Wystawa prac nagrodzonych, fot. arch. KPK