chojnowski park krajobrazowy

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00  

Dożynki w Gassach

Na początku września Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych wziął udział w festynie Dożynkowym w Gassach zorganizowanym przez Gminę Konstancin-Jeziorna.

Dożynki rozpoczęły się przemarszem korowodu dożynkowego i mszą. Podczas gdy na scenie odbywały się różnorodne konkursy uczestnicy mogli też odwiedzać stoiska wystawców w tym Chojnowskiego Parku. Na naszym stoisku można było zagrać w gry sprawdzające wiedzę przyrodniczą oraz stworzyć własną maskę przedstawiającą wybrane zwierzę. Dostępne były również ulotki opisujące parki krajobrazowe Mazowsza, ścieżki dydaktyczne oraz ekologiczny tryb życia.

Dziękujemy Urzędowi Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna za zaproszenie.

  • 1. Dpżynki w Gassach
  • 2. Stoisko MZPK
  • 3. Znajdź mój dom
  • 4. Malowanie masek zwierząt
  • 5. Malowanie masek zwierząt
  • 6. Malowanie masek zwierząt
  • 7. Gry i zabawy o tematyce przyrodniczej
  • 8. Gry i zabawy o tematyce przyrodniczej

Fot. Archiwum MZPK.

MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.