chojnowski park krajobrazowy

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00  

Europejskie Dni Ptaków w Chojnowskim PK

W pierwszy weekend października 2018 r. Chojnowski Park Krajobrazowy po raz pierwszy wziął udział w Europejskich Dniach Ptaków.

Podobnie jak Zimowe Ptakoliczenie, oba wydarzenia są koordynowane przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, a na celu mają policzenie ptaków obserwowanych podczas spaceru. Oprócz waloru monitoringowego, bardzo ważnym aspektem jest oczywiście edukacja uczestników, zapoznanie się z obserwowanymi gatunkami ptaków, zainteresowanie uczestników ornitologią oraz spędzenie czasu na świeżym powietrzu.

Zimowe Ptakoliczenie ma na celu policzenie ptaków zimujących w pobliżu miast i wsi, a Europejskie Dni Ptaków ukierunkowane są na jesienną migrację. Z tego powodu jako miejsce naszego spaceru wybraliśmy kompleks stawów hodowlanych w Żabieńcu i Górki Szymona.

Na wycieczkę z okazji Europejskich Dni Ptaków zaprosiliśmy uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Zalesiu Dolnym. Oprócz prowadzonych obserwacji dowiedzieliśmy się także dokąd migrują ptaki, który ptak leci najdalej, jaki kształt skrzydeł sprzyja jakiemu typowi lotu jak również poznaliśmy wiele innych ciekawostek o ptakach. Z ciekawszych gatunków udało nam się zaobserwować stado świstunów, perkozków, głowienek, aż 72 czaple siwe i bekasa kszyka. Łącznie podczas ponad 2-godzinnego spaceru zaobserwowaliśmy 353 osobniki z 19 gatunków.

Mamy nadzieję, że zajęcia były ciekawe i pouczające i zapraszamy na kolejną wycieczkę za rok!

Poniżej prezentujemy listę zaobserwowanych gatunków. Wyniki Europejskich Dni Ptaków dla całej Polski będzie można znaleźć tu: https://otop.org.pl/wlacz-sie/europejskie-dni-ptakow/

  • Czaple siwe na spuszczonym stawie północnym - Stawy w Żabieńcu
  • Mewy śmieszki na spuszczonym pólnocnym stawie w Żabieńcu
  • Obserwacje ptaków na stawach
  • Perkozek
  • Samiec głowienki
  • Samiec z resztą szaty godowej i samica świstuna
  • Stado łysek świstunów i krzyżówek - Górki Szymona
  • Stawy na Górkach Szymona

Fot. Archiwum MZPK.

MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.

 

Wyniki Europejskich Dni Ptaków w Chojnowskim Parku Krajobrazowym:

Mewa śmieszka Chroicocephalus ridibundus: 100

Czapla siwa Ardea cinerea: 72

Gołąb grzywacz Columba palumbus: 52

Szpak zwyczajny Sturnus vulgaris: 45

Kaczka krzyżówka Anas platyrhynchos: 25

Świstun zwyczajny Mareca penelope: 15

Perkozek zwyczajnyTachybaptus ruficollis: 10

Łyska zwyczajna Fulica atra: 7

Wrona siwa Corvus corone: 6

Głowienka Aythya ferina: 6

Czapla biała Ardea alba: 4

Kawka zwyczajna Corvus monedula: 3

Zięba zwyczajna Fringilla coelebs: 3

Łabędź niemy Cygnus olor: 2

Sójka zwyczajna Garrulus glandarius: 2

Gawron: Corvus frugilegus: 2

Bogatka zwyczajna Parus major: 1

Rudzik zwyczajny Erithacus rubecula: 1

Bekas kszyk Gallinago gallinago: 1

Kos zwyczajny Turdus merula: 1