chojnowski park krajobrazowy

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00  

Zapraszamy klasy I-III do udziału w konkursie "Skarby lasu"

Szkoła Podstawowa nr 2 im Ewy Krauze w Piasecznie, Gmina Piaseczno, Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych i Nadleśnictwo Chojnów zapraszają do udziału w przyrodniczym konkursie edukacyjnym „Skarby lasu”.

W konkursie mogą brać dzieci z klas I-III ze szkół leżących na terenie Gminy Piaseczno.

Każdy nauczyciel wybraną przez siebie metodą (na etapie szkolnym) wybiera 4 osobową drużynę, która reprezentować będzie szkołę. Chojnowski Park Krajobrazowy przekaże 4 publikacje do nauki dla każdej drużyny :)

Etap gminny odbędzie się w listopadzie, w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalesiu Dolnym i będzie miał formę turnieju drużyn. Przewidujemy konkurencje wiedzowe i sportowe.

Na zgłoszenia do konkursu czekamy do dnia 28 września 2018 r.

Zgłoszenia należy przesłać faksem lub e-mailem (skan) na załączonym formularzu do na numer faksu (22) 754 51 00 lub na adres email

Więcej informacji znajduje się w załączonych materiałach.

Serdecznie zapraszamy do udziału!