chojnowski park krajobrazowy

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00  

Warsztaty botaniczne w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym

W ramach przygotowania młodzieży do ostatniego etapu powiatowego konkursu edukacyjnego "Rośliny zielne lasów, łąk i pól", dzięki finansowemu wsparciu Gminy Piaseczno, zaprosiliśmy uczestników konkursu na warsztaty botaniczne w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym.

Warsztaty poprowadziła specjalistka w dziedzinie botaniki oraz pracownik Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, Pani Ewa Sychut-Czapla. Nadbużański Park Krajobrazowy leży na cennych przyrodniczo, zalewowych terenach łąkowych, gdzie uczestnicy konkursu mieli największe szanse zobaczyć w terenie gatunki, o których uczyli się podczas trwania konkursu. Łąki te, oprócz ochrony w granicach Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, zostały objęte europejską siecią obszarów chronionych Natura 2000 jako "Dolina dolnego Bugu". Zaobserwowaliśmy na nich m.in. tasznik pospolity, bluszczyk kurdybanek, babkę zwyczajną, podbiał pospolity, mniszka lekarskiego, skrzyp polny, krwawnik pospolity, szczaw zwyczajny, pokrzywę, dziurawiec zwyczajny, wierzbę białą, gwiazdnicę wielkokwiatową, turzycę, kuklika zwisłego, rzeżuchę łąkową, jaskra ostrego, a także kumaka nizinnego.

Po warsztatach botanicznych udaliśmy się przez rezerwat przyrody Przekop nad rzekę Bug. Mimo deszczowej aury warsztaty bardzo się udały. Jedyne, co pozostaje nam zrobić, to powrócić do Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego aby spędzić tam więcej czasu i jeszcze bardziej docenić jego walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe.

Serdecznie dziękujemy Gminie Piaseczno za ufundowanie warsztatów oraz prowadzącej Pani Ewie Sychut-Czapli za bardzo ciekawą lekcję przyrody w terenie!

 • jaki to kwiat
 • kumak nizinny
 • mniszek lekarski
 • młodzież wraz z nauczycielami - opiekunami - przemierzająca łąkę
 • młodzież zbierająca okazy roślin
 • nad Bugiem
 • podbiał pospolity
 • prowadząca warsztaty Pani Ewa Czapla z tasznikiem pospolitym
 • uczestnicy warsztatów na nadbużańskiej łące
 • w poszukiwaniu gatunków konkursowych
 • wycieczka nad rzekę Bug
 • własnoręcznie zebrane okazy roślin

Fot. Archiwum MZPK