chojnowski park krajobrazowy

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00  

Sprzątanie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego przez osadzonych w 2016

Już po raz szósty, na mocy porozumienia z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie, wspólnie z osadzonymi z zakładów karnych sprzątaliśmy teren Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.

Jest to drugi rok kiedy akcja „Czyste lasy na Mazowszu” jest prowadzona wraz z Aresztem Śledczym w Grójcu. Na mocy niniejszego porozumienia w roku 2016 skorzystaliśmy z pomocy pięciu osadzonych, którzy sprzątali Chojnowski Park od 10 do 14 października.

W bieżącym roku do uprzątnięcia wytypowaliśmy lokalizacje znajdujące się na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Łącznie z lasów położonych na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego zebraliśmy 26 m3 odpadów, wśród których znajdowały się meble, części samochodowe, opakowania szklane oraz plastikowe i wiele innych.

Pierwsze dwa dni akcji osadzeni sprzątali skraj rezerwatu Skarpa Oborska, gdzie zebrali łącznie 14 m3 odpadów. Miejsce to jest traktowane jako dzikie wysypisko od tak dawna, że po usunięciu warstwy odpadów z ziemi osadzeni znajdowali kolejną, a pod nią następne. W środę i piątek osadzeni zlustrowali lasy położone na południu Konstancina zbierając śmieci wyrzucone przy skrajach dróg i leśnych ścieżek na nawet na łąkach. Łącznie zebrano w tej lokalizacji 4 m3 odpadów. W czwartek osadzeni porządkowali skraj lasu położonego przy granicy cmentarza parafialnego w Słomczynie. Po całym dniu sprzątania zebranych zostało 8 m3 odpadów w postaci resztek zniczy, doniczek i wieńców. Jednocześnie z nami w tej lokalizacji sprzątały Lasy Państwowe, które przy pomocy koparki usuwały znajdujące się wzdłuż płotu cmentarza odpady wymieszane z ziemią.

Serdecznie dziękujemy Panu Kazimierzowi Jańczukowi – Burmistrzowi Miasta i Gminy Konstancie-Jeziorna oraz Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych ww. gminy za zaangażowanie w realizację zadania i udostępnienie kontenerów na odpady oraz ich wywóz.

Cieszy nas fakty, że sprzątanie lasu przez osadzonych oprócz poprawy jakości lokalnego środowiska przyczynia się w dużym stopniu do resocjalizacji. Efekty tego typu działań dostrzegamy chociażby w trakcie rozmów z osadzonymi, którzy sami stwierdzają, że las nie jest miejscem dla odpadów i sytuacje tego typu nie powinny mieć miejsca. Nierzadko wskazują również na słuszność i potrzebę karania osób dopuszczających się procederu wywożenia nieczystości na tereny leśne.

Martwi nas jednak, że nierzadko po uprzątnięciu przez nas terenu śmiecie bardzo szybko wracają w to samo miejsce. Prosimy Państwa o informowanie lokalnych władz o tego typu sytuacjach. Las jest naszym wspólnym dobrem i przyjemnie by było, gdybyśmy mogli z niego korzystać w celach rekreacyjnych i wypoczynkowych.

W przypadku pytań lub uwag prosimy o kontakt e-mailowy: lub telefoniczny pod numerem 22 754 51 00. Zachęcamy również do informowania nas o miejscach na terenie Parku, które wymagają uprzątnięcia. Postaramy się uwzględnić wszystkie Państwa uwagi i w miarę możliwości posprzątać ten teren w przyszłym roku.

 

  • 1. Sprzątanie lasu we wsi Parcela
  • 2. Sprzątanie lasu we wsi Parcela
  • 3. Sprzątanie lasu we wsi Parcela
  • 4. Sprzątanie lasu we wsi Parcela
  • 5. Sprzątanie lasu przy cmentarzu w Słomczynie
  • 6. Sprzątanie lasu przy cmentarzu w Słomczynie
  • 7. Sprzątanie lasu przy cmentarzu w Słomczynie
  • 8. Sprzątanie lasu przy cmentarzu w Słomczynie
  • 9. Warstwa odpadów usuwana przez Nadleśnictwo Chojnów