chojnowski park krajobrazowy

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00  

Warsztaty o wodzie w Tarczynie

Dnia 7. czerwca Chojnowski Park Krajobrazowy gościł dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. J. Stępskowskiego w Tarczynie na zajęciach o organizmach wodnych oraz życiu w wodzie. Warsztaty odbyły się na stawach rybnych pod Tarczynem. Organizatorem ze strony szkoły była Pani Katarzyna Pałka, nauczyciel przyrody.

Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się o tym, jak istotna jest woda oraz jej właściwości dla organizmów żywych, badali właściwości fizykochemiczne wody oraz odławiali bezkręgowce wodne. Dzieci stwierdziły wysokie zanieczyszczenie stawów azotanami, jonami amonowymi oraz zasadowe pH, a także odłowiły wiele ciekawych organizmów, w tym introdukowanego w Europie raka pręgowatego. W warsztatach wzięło udział łącznie 78 uczestników. Serdecznie dziękujemy za przybycie i mamy nadzieję, iż warsztaty były pouczające i ciekawe.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6