chojnowski park krajobrazowy

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00  

Zapraszamy na webinarium o owadach zapylających!

Chojnowski Park Krajobrazowy serdecznie zaprasza na webinarium poświęcone tematyce owadów zapylających we czwartek 14 stycznia o godzinie 11:00.

Program webinarium przedstawia się następująco:

11:00-12:00 Prelekcja o owadach zapylających (Małgorzata Siuta)

12:00-12:15 Doświadczenia nauczycieli promujących tematykę pszczół w swoich szkołach

12:15-12:30 Dyskusja

Webinarium jest dedykowane nauczycielom przyrody i biologii oraz innym zainteresowanym tematyką.

Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams pod poniższym linkiem. Aby uczestniczyć w seminarium, należy kliknąć w link i postępować zgodnie z informacjami. Do spotkania można dołączyć poprzez aplikację lub przeglądarkę internetową.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGE4MmQ4NTgtMTlmNS00MDVmLWEzNWYtNDMxNjc5ZjcxY2Ew%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d9973163-ddd7-40d5-a338-a410a98d868e%22%2c%22Oid%22%3a%22fb78b97b-8643-4e96-899c-bf5b43c8dc2d%22%7d

Aby zgłosić się na webinarium prosimy o napisanie wiadomości emailowej na adres:

Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia w formacie pdf o uczestnictwie w webinarium. (W tym wypadku konieczny jest imienny udział w webinarium).

W razie pytań zapraszamy do kontaktu. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

  • 03 Budujemy hotele dla owadów
  • 04 Nasze domki
  • 05 Domki w szkolnych ogródku
  • 06 Domek dla trzmieli
  • 07 Hotel Wesoły Trzmiel
  • 08 Hotel dla zapylaczy domek dla trzmieli i lawenda - roślina miododajna
  • 09 hotel pod palmą
  • 10 Hotel dla zapylaczy domek dla trzmieli i lawenda - roślina nektarodajna

Fot. Archiwum MZPK
MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.