chojnowski park krajobrazowy

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00  

Lipcowy monitoring bociana białego w Chojnowskim PK

Jak co roku, w lipcu policzyliśmy bociany białe, które przyszły na świat na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i w jego najbliższym sąsiedztwie. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami monitoringu.

Skontrolowano łącznie 26 lokalizacji, w tym jednak część gniazd i platform od dawna niezasiedlonych.

W 12 gniazdach obserwowano młode. Średnia liczba młodych w gniazdach z sukcesem lęgowym wyniosła 2,4, co stanowi spadek w stosunku do zeszłorocznej średniej (2,9). Stosunkowo często na gnieździe obserwowano tylko jedno młode, co może być wynikiem wczesnowiosennej suszy i związanego z nią niedoboru pożywienia, jak też i ulewnych deszczy wczesnym latem, które mogły doprowadzić do wychłodzenia młodych ptaków. W Woli Dobieskiej, mimo obecnej pary ptaków i starań o potomstwo, nie zaobserwowano młodych. Za to aż w dwóch lokalizacjach (w Bogatkach oraz Woli Prażmowskiej) wychowały się czworaczki.

Łącznie liczba młodych zdolnych do lotu ptaków w 2020 wyniosła 28.

Bociany pozostaną u nas do września, pomału zbierając siły i gromadząc zapasy tłuszczu na wędrówkę do środkowej i południowej Afryki.

Niestety badania telemetryczny pokazują, iż w trakcie pierwszej migracji śmiertelność wśród młodych bocianów jest bardzo wysoka - ginie ich aż 75%. Być może jednak, gdyby udało się wyeliminować czynnik ludzki w postaci polowań, liczba ta uległaby zmniejszeniu.

Mimo tak ponurych statystyk, trzymamy mocno kciuki za nasze białe bociany, wracajcie do nas bezpiecznie!

Pod artykułem pobrać można Poradnik ochrony bociana białego wydany przez Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian".

Monitoring bociana białego - statystyka.png

  • 01 Starania o potomstwo w Wilczej Wólce - kwiecień 2020 - fot M.Siuta arch.MZPK
  • 02 Wysiadująca samica w Jazgarzewie - kwiecień 2020 - fot M.Siuta arch.MZPK
  • 03 Bocian z Woli Dobieskiej - fot M.Siuta arch.MZPK
  • 04 Starania o potomstwo w Woli Dobieskiej - maj 2020 - fot M.Siuta arch.MZPK
  • 05 Dorosłe bociany żerujące wspólnie w maju - znak że w gnieździe nie ma jaj - fot M.Siuta arch.MZPK
  • 06 Karmienie czwórki młodych w Bogatkach - lipiec 2020 - fot K.Kozłowska arch.MZPK
  • 07 Młode bociany w Jaroszowej Woli - lipiec 2020 - fot K.Kozłowska arch.MZPK
  • 08 Dorosły bocian żerujący na łące w Piskórce - fot K.Kozłowska arch.MZPK

Fot. Archiwum MZPK

MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.