chojnowski park krajobrazowy

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00  

Sezon zbioru owoców i grzybów w Chojnowskim Parku Krajobrazowym

Dzięki deszczowej pogodzie w lasach pojawiło się dużo owoców runa leśnego oraz grzybów. W Chojnowskim Parku Krajobrazowym najłatwiej napotkać pieprznika jadalnego, czyli tzw. kurkę (Cantharellus cibarius) oraz krzaczki borówki czarnej (Vaccinium myrtillus). Wiele osób zadaje sobie pytanie czy mogą w parku krajobrazowym legalnie zbierać owoce leśne i grzyby? Już odpowiadamy!

W parku krajobrazowym możemy legalnie zbierać owoce leśne i grzyby, z wyłączeniem pewnych wyjątków!

Grzybów i jagód nie zbieramy tam, gdzie obowiązuje zakaz wstępu, czyli:

- w rezerwatach przyrody - obszary stanowiące enklawę dla rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt, oznaczone są tablicą informacyjną lub zielonym pasem namalowanym na granicznych drzewach;

- w ostojach zwierzyny - obszary stanowące miejsce rozrodu rzadkich i chronionych gatunków zwierząt, oznaczone są tablicą informacyjną;

- na uprawach i w młodnikach, czyli drzewostanach na terenie Lasów Państwowych do 4 m wysokości - obszary, na których możemy łatwo zniszczyć młode drzewka wchodząc na ich teren!;

- w drzewostanach nasiennych i powierzchniach doświadczalnych - tereny te oznaczone są odpowiednią informacją, w przypadku drzewostanu nasiennego jego granice oznaczane są żółtą przepaską dookoła pnia drzewa.

Zasady zbiorów płodów runa leśnego reguluje Ustawa z dnia 28 września 1991 r. O lasach oraz Rozporządzenie ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 28 grudnia 1998 r. W sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych.

Pamiętajmy nie niszczyć grzybów, które dla ludzi są niejadalne! One również mają swoje miejsce w ekosystemie! Przebywając w lesie na grzybobraniu pamiętajmy też aby nie krzyczeć! Płoszymy wtedy niepotrzebnie zwierzęta.

 

  • Borówka czarna (Vaccinium myrtillus)
  • Malina właściwa (Rubus idaeus)
  • Ostoja zwierzyny - tu nie zbieramy!
  • Pieprznik jadalny (Cantharellus cibarius)

Fot. K. Kozłowska - Archiwum MZPK oraz zdjęcia prywatne

MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.