chojnowski park krajobrazowy

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00  

Zimowe Ptakoliczenie z Chojnowskim Parkiem Krajobrazowym

W przedostatni weekend stycznia policzyliśmy ptaki zimujące w zespole przyrodniczo-krajobrazowym "Górki Szymona" w ramach Zimowego Ptakoliczenia.

Już po raz czwarty ptaki liczyliśmy wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 2 w Zalesiu Dolnym, z uczniami kółka przyrodniczego Pani Zofii Kani. Wycieczkę rozpoczęliśmy już o 8:00 przy pięknej, słonecznej, choć nie całkiem zimowej aurze.

Na zakończenie uczestnicy wzięli udział w konkursie rozpoznawania ptaków, a najlepsi otrzymali książki "Plamka Mazurka" ufundowane przez Gminę Piaseczno. Wspólnie z nauczycielem prowadzącym, uczniowie przesłali wyniki liczenia za pomocą elektronicznej karty obserwacji.

Wszystkim uczestnikom oraz Pani Zofii serdecznie dziękujemy i zapraszamy na wspólne obserwowanie ptaków za rok!

Więcej o akcji przeczytać można na stronie koordynatora Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków https://otop.org.pl/zimowe-ptakoliczenie/

Zaobserwowane gatunki:

 1. bogatka Parus major: 26
 2. dzięcioł duży Dendrocopos major: 1
 3. kos Turdus merula: 1
 4. gil Pyrrhula pyrrhula: 2
 5. kowalik Sitta europaea: 2
 6. kwiczoł Turdus pilaris: 3
 7. sójka Garrulus glandarius: 5
 8. krzyżówka Anas platyrhynchos: 8
 9. wrona siwa Corvus corone: 3
 10. dzięcioł zielony Picus viridis: 1
 11. sroka Pica pica: 1
 12. modraszka Cyanistes caeruleus: 7
 13. strzyżyk Troglodytes troglodytes: 1
 14. paszkot Turdus viscivorus: 1
 15. nurogęś Mergus merganser: 6
 16. czapla siwa Ardea cinerea: 1
 • 01 zimowe ptakoliczenie
 • 02 zimowe ptakoliczenie
 • 03 zimowe ptakoliczenie
 • 04 zimowe ptakoliczenie
 • 05 zimowe ptakoliczenie - na jazie na Jeziorce
 • 06 zimowe ptakoliczenie
 • 07 zimowe ptakoliczenie
 • 08 zimowe ptakoliczenie
 • 09 Górki Szymona
 • 10 krzyżówki na Jeziorce
 • 11 paszkot
 • 12 bogatka

zimowe_ptakoliczenie_logo.jpg

Fot. Archiwum MZPK.

MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.