09-411 Biała, Siecień 134  tel. 24 231 12 73 e-mail: 

Geoportal Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego Parku Krajobrazowego

Geoportal parków został wykonany w ramach projektu „Opracowania planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego” . Zadanie to na zlecenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych wykonała Narodowa Fundację Ochrony Środowiska.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa opracowało i wdrożyło dedykowany geoportal wspomagający procedurę sporządzenia planów ochrony oraz zarządzenie przyrodą na obszarze objętym ochroną oraz udział w konsultacjach społecznych.

Dla każdego parku przygotowano geoportal z wizualizacją danych przestrzennych odnoszących się do uwarunkowań przyrodniczych, krajobrazowych czy kulturowych występujących w granicach parku i otuliny oraz proponowanych działań ochronnych i rekomendacji do wdrożenia w celu ochrony zasobów przyrodniczych oraz zachowania cennych walorów krajobrazowych. Z poziomu przeglądarki internetowej pracownicy parku mają dostęp do danych tematycznych prezentowanych na mapie oraz do informacji szczegółowych o obiektach zapisanych w tabelach atrybutów. 

Zachęcamy każdego użytkownika do skorzystania z geoportalu parków dostępnego pod adresem :

Brudzeński Park Krajobrazowy http://geoportal.parkiotwock.pl/Brudzenski

Chojnowski Park Krajobrazowy http://geoportal.parkiotwock.pl/Chojnowski

Kozienicki Park Krajobrazowy http://geoportal.parkiotwock.pl/Kozienicki

 bądź bezpośrednio ze strony internetowej parków klikając w zakładkę „Geoportal”.

  • formy ochrony przyrody w BPK
  • walory krajobrazowe i kulturowe BPK
  • wizualizacja danych turystycznych BPK