09-411 Biała, Siecień 134  tel. 24 231 12 73 e-mail: 

Nowe tablice informacyjne w BPK

Brudzeński Park Krajobrazowy wzbogacił się o sześć nowych tablic informacyjnych. Pierwsza zlokalizowana jest przy biurze Zespołu ds. BPK w Siecieniu i dotyczy podstawowych informacji o położeniu, florze i faunie, formach ochrony przyrody zlokalizowanych w obszarze parku.

Druga znajduje się w okolicach jeziora Józefowskiego, a tematyka jej dotyczy Rynny Karowsiecko-Cholewckiej. Kolejne trzy tablice zlokalizowane są na ścieżce ornitologicznej w okolicach Biskupic i lasu Brwileńskiego. Ostatnia szósta tablica znajduje się na szlaku krajobrazowo-historycznym BPK, a tematyka jej dotyczy Kościoła w Bądkowie Kościelnym. Wszystkie tablice zostały zrealizowane ze środków własnych Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

  • 2
  • 3
  • 7
  • tablica (1)
  • tablica2 (1)
  • tablica3 (1)
  • tablica4 (1)
  • tablica5 (1)
  • tablica6