09-414 Brudzeń, Siecień 134  tel. 24 231 12 73 e-mail: 

Aktualności - BPK

Konsultacje społeczne w sprawie planu ochrony Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego - spotkanie III

W piątek 17 maja 2019 r. w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym w Murzynowie odbyły się trzecie warsztaty dla interesariuszy w ramach sporządzania planu ochrony dla Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Plan ochrony dla Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, na zlecenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych opracowuje Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska. Sporządzany jest w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj dalej...

XX Powiatowy Dzień Ziemi w Słubicach

Jubileuszowy Powiatowy Dzień Ziemi w Słubicach odbył się w niedzielę, 12 maja 2019 r., na gościnnej ziemi Gminy Słubice. Jak co roku można było zobaczyć
fantastyczne występy dzieci, młodzieży oraz orkiestr i zespołów ludowych, kiermasze żywności i twórczości ludowej, warsztaty oraz punkty, gdzie można było zasięgnąć porad ekspertów z różnych dziedzinach.

Czytaj dalej...

„Przyrodniczy konkurs edukacyjny o Brudzeńskim Parku Krajobrazowym”

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych ogłasza konkurs promujący cenne tereny przyrodnicze i rekreacyjne Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Celem konkursu jest rozbudzenie świadomości ekologicznej, edukacja ekologiczna, inspirowanie dzieci i młodzieży do poznawania najbliższej okolicy i walorów przyrodniczych i historycznych Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego oraz stworzenie warunków do wypowiedzi artystycznej, a także zachęcanie do aktywnego spędzania czasu. Bardzo liczymy na waszą pomysłowość i życzymy powodzenia.

Czytaj dalej...